RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Sludinājumi par vietu maiņu

No kurienes maina

Rīgas 74.pii, Brasas raj.

Uz kurieni maina

Rīgas 5.PII "Čiekuriņš" vai 221.pii

Esošās iestādes mācību valoda

Vēlamās iestādes mācību valoda

Bērna dzimšanas gads

2020

Kontakti

erviinserviins@gmail.com
28247775