RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas 74. vidusskola

Nosaukums Darba vieta iesniegts
Matemātikas skolotājs/-a Rīgas 74. vidusskola 15.09.2021.

Iestādes nosaukums

Rīgas 74. vidusskola

Vakances amats

Matemātikas skolotājs/-a

Darba pienākumi

Pedagoga darba pienākumi, īstenojot izglītības programmu konkrētajos mācību priekšmetos atbilstoši Valsts pamatizglītības standartam.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši MK 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

Saskaņā ar tarifikāciju.

Piezīmes

CV aicinām sūtīt uz e-pastu: r74vs@riga.lv. Tālruņi uzziņām: 67802533, 67599121.