RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas 36. pirmsskolas izglītības skolotāja

Iestādes nosaukums

Rīgas 36. pirmsskolas izglītības skolotāja

Vakances amats

Pirmsskolas mūzikas skolotājs/-a

Darba pienākumi

Plānot un vadīt nodarbības kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomā, sadarbojoties ar pirmsskolas skolotājiem; sadarbībā ar iestādes bērniem un skolotājiem organizēt iestādes pasākumus.

Prasības kandidātiem

Augstākā pedagoģiskā izglītība un pedagoģiskā izglītība, un mūzikas skolotāja kvalifikācija atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569.

Piedāvājums

Algas likme par 1 slodzi: 872.00 EUR. Piedāvājam 0,68 darba slodzi. Veselības apdrošināšana, atlaides sabiedriskajā transportā.

Piezīmes

CV aicinām sūtīt uz iestādes e-pastu: r36pii@riga.lv, papildu informācija: 25429577.