RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

Iestādes nosaukums

Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola

Vakances amats

Latviešu valodas skolotāja(-s) pamatskolā

Darba pienākumi

Īstenot izglītības programmu latviešu valodā, atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoša Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Piedāvājums

Darba samaksa saskaņā ar pedagogu ikgadējo tarifikāciju.

Piezīmes

CV sūtīt uz e-pastu: sdvnrevs@riga.lv.