RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes nosaukums

Rīgas 160. pirmsskolas izglītības iestāde

Vakances amats

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Darba pienākumi

Atbilstoši pirmsskolas skolotāja amata aprakstam. Darbs 5-6 vecumposma grupā.

Prasības kandidātiem

Pirmsskolas skolotāja izglītība.

Piedāvājums

0.7 slodze bruto - 637.00.

Piezīmes

e-pasts: r160pii@riga.lv, tālrunis 25409130, 67848554.