RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas Purvciema vidusskola

Nosaukums Darba vieta iesniegts
Skolotāja palīgs Rīgas Purvciema vidusskola 19.09.2023.

Iestādes nosaukums

Rīgas Purvciema vidusskola

Vakances amats

Skolotāja palīgs

Darba pienākumi

Palīdzēt īstenot izglītības programmu atbilstoši Valsts pamatziglītības standartam.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

1100 EUR par 1 likmi (30 st.).

Piezīmes

CV rakstīt uz skolas e-pastu: pcvs@riga.lv.