RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Iestādes nosaukums

Rīgas 27. pirmsskolas izglītības iestāde

Vakances amats

Pirmsskolas izglītības skolotājs

Darba pienākumi

Plānot, organizēt un novērtēt bērnu darbību atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem. Darba pienākumi atbilstoši amata aprakstam.

Prasības kandidātiem

Augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt students, atbilstoši specialitātei.

Piedāvājums

Pilnas slodzes darbs, 1240.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas). Atlaides Rīgas sabiedriskajā transportā. Veselības apdrošināšanas polise, pēc pārbaudes laika.

Piezīmes

CV sūtīt uz e-pasta adresi: r27pii@riga.lv. Tālrunis uzziņām: 26109522. Adrese: Stendes iela 4, Rīga, Šampēteris

Personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei: noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldības iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt personas datu apstrādes pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku