RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Nosaukums Darba vieta iesniegts
Mūzikas skolotājs pamatskolā Rīgas Pārdaugavas pamatskola 21.11.2023.

Iestādes nosaukums

Rīgas Pārdaugavas pamatskola

Vakances amats

Mūzikas skolotājs pamatskolā

Darba pienākumi

Īstenot mācību priekšmeta programmu pamatskolā.

Prasības kandidātiem

Obligāti augstākā pedagoģiskā ar specializāciju mūzikas skolotājs.

Piedāvājums

Pēc tarifikācijas saraksta, bet ne zemāka kā 1260EUR par slodzi.

Piezīmes

Darba vieta: Kartupeļu iela 2, Rīga, Ziepniekkalns. Tālr:29475670. E-pasts: pdps@riga.lv.

Personas datu apstrāde

Mērķis personas datu apstrādei: noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldības iestāde var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt personas datu apstrādes pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret personas datu apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv).

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku