Finansiāli atbalstīta bērnu nometne "AKTĪVISTS" Mežezerā

Finansiāli atbalstīta bērnu nometne "AKTĪVISTS", kas laikā no 18. augusta līdz 22. augustam norisinājās Mežezera tuvumā.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) šī gada jūlijā izsludināja konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, kas tika organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros. Iesniegt savus projektus tika aicinātas biedrības, nodibinājumi, komercsabiedrības un reliģiskas organizācijas, kas īsteno darbu ar bērniem un jauniešiem.

Konkursa rezultātā augustā tika organizētas 16 finansiāli atbalstītās vasaras nometnes, kur piedalījās vairāk nekā 500 Rīgas bērnu un jauniešu. Tās piedāvāja saturā daudzveidīgas, dažādām interesēm atbilstošas  bezmaksas brīvā laika pavadīšanas, socializēšanās un pašizpausmes iespējas. Ieskatam publicējam biedrības “AKTĪVISTS” sagatavoto video materiālu par vienas no nometnēm norisi.

Vairāk par nometni ir iespējams uzzināt biedrības "AKTĪVISTS" mājas lapā.