Foto

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” turpinājums

No 2021. gada 22. novembra Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pirmsskolas grupas un Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde piedalās projektā “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” un padziļināti pēta iespējās efektīvi apgūt latviešu valodu plašāk izmantojot āra vidi.

Programmas mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai mazākumtautību pirmsskolā un veicināt pedagogu mērķtiecīgu latviešu valodas lietošanu darbā ar bērniem izmantojot āra vidi.

Projekta ietvaros 5. maijā Rīgas Čiekurkalna pamatskolā notika pieredzes apmaiņas tikšanās:

  • plkst.9.15 tika vērota atklāta rotaļnodarbība grupā “Saulstariņi’;
  • plkst.11.00  pedagogiem bija iespēja iepazīties ar kolēģu nodarbību prezentācijām.

Galerijas