Foto

Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” 2021/2022

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties projektu konkursam par šogad aizvien aktuālu konkursa tēmu “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”. 

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada novembra līdz 2022. gada 31. maijam.

Konkursā piedalījās 9 Rīgas pirmsskolas iestādes, no kurām visas guva atbalstu, saņem finansējumu un šobrīd uzsāk  projektu īstenošanu savā izglītības iestādē. Katra iestāde izvēlējās sev aktuālu tēmu un projekta vadītāju, kurš atbildēs par projekta īstenošanu pirmsskolā, bet no RIIMC tika izvirzīti savi projektu koordinatori,  kuri atbalstīs mācību aktivitātes iestādē, palīdzēs programmu izstrādē un piedalīsies pasākumu kvalitātes pārraudzībā.

RIIMC atbalstītie projekti:

1. Projekta nosaukums " Mācāmies darot!", Rīgas 7. pamatskolas pirmsskolas struktūrvienība, projekta koordinators Sandra Graudiņa

2. Projekta nosaukums "Peļķē ieraudzīt debesis!", Rīgas 135.pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņi”, projekta koordinators Inga Liepniece

3. Projekta nosaukums "Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā", Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde, projekta koordinators Daina Kupča

4. Projekta nosaukums "Pašu radīti svētki", Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde, projekta koordinators Zane Namatēva

5. Projekta nosaukums "Efektīva latviešu valodas apguve, izmantojot āra vidi", Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas Čiekurkalna pamatskolas pirmsskolas daļa, projekta koordinators Daina Keidāne

6. Projekta nosaukums "Zaļie pirkstiņi pirmsskolā", Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde, projekta koordinators Daina Keidāne

7. Projekta nosaukums "Atbalsts pedagogiem kompetenču pieejas plānošanā un īstenošana jaukta vecuma grupā", Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde, projekta koordinators Zane Namatēva

8. Projekta nosaukums "Informācijas tehnoloģiju un digitālo rīku pielietojums mācību procesa organizēšanā", Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde, projekta koordinators Sandra Graudiņa

9. Projekta nosaukums "Āra kustību aktivitātes nozīme un ietekme uz izglītojamā labizjūtu", Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa”, projekta koordinators Inga Liepniece 

Projekta aktivitātes - ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, pieredzes stāsti, semināri, nodarbību vērošanas, mācīšanās grupas, metodiskās dienas, muzejnodarbības, mācīšanās pilsētvidē,  konsultācijas u.c. šajos ārkārtas apstākļos notiks attālināti un tomēr mērķtiecīgi tiks virzītas pirmsskolas mērķu sasniegšanai un kompetenču īstenošanai, mērķtiecīgi izglītojot pedagogus.

Projekta noslēgumā dalībnieku sasniegtie rezultāti tiks prezentēti forumā “Izglītība izaugsmei 2022”, sagatavojot video stāstu par projektu un ieguvumiem.