Foto

Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus; apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai valsts ģimnāzijās

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai uzņemšanai valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Lai nāktu pretī skolām un skolēniem, Rīgas skolām šogad tika sniegtas izvēles iespējas noteikt uzņemšanas kritērijus 10. klases komplektēšanai – iestājpārbaudījuma rezultātu vai iegūto vērtējumu centralizētajos eksāmenos. 54 galvaspilsētas vidusskolas izvēlējās ņemt vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet septiņas skolas – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija un Rīgas Franču licejs – izvēlējās noteikt iestājpārbaudījumus.

Lai paaugstinātu izglītības kvalitāti, pašvaldība šogad noteikusi minimālās prasības skolēnu uzņemšanai 10. klasē. Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos 10. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm, bet vērtējumam centralizētajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika, svešvaloda) – ne zemākam par 35 procentiem.

Tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv un skolu mājaslapās pieejama informācija par iestājpārbaudījumu programmām, pieteikšanos iestājpārbaudījumiem, laiku un vietu.

  • Apvienotais iestājpārbaudījums Rīgas valsts ģimnāziju 7. klasei notiks 22. aprīlī un tam elektroniski reģistrēties varēs no 3. aprīļa plkst. 9.00 līdz 17. aprīļa plkst.9.00. Reģistrēšanās ir noslēgusies. 7. klases iestājpārbaudījuma rezultāti atvērt šeit.
  • Pārbaudījums notiks rakstiski matemātikā, bet Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā papildus būs jākārto iestājpārbaudījums angļu vai vācu valodā.

Lai skolēns pretendētu uz iestāšanos valsts ģimnāziju 7. klasē, mācību sasniegumi, beidzot 6. klasi, visos mācību priekšmetos nedrīkst būt zemāki par 4 ballēm, vērtējumam latviešu valodā jābūt ne zemākam par 5 ballēm.

  • Lai iestātos Rīgas valsts ģimnāziju vai Rīgas Franču liceja 10. klasē, skolēniem būs jākārto kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un tekstpratībā (latviešu un angļu vai vācu valodā). Šis pārbaudījums notiks 13. maijā. Reģistrēšanās ir noslēgusies. 10. klases iestājpārbaudījuma rezultāti - atvērt šeit.

Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv.

Foto Photo Agency F64. Franču licejs

Informāciju sagatavoja: Mārtiņš Vilemsons, Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinators, e-pasts: martins.vilemsons@riga.lv.