Vecrīga ienāk Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē novembra mēnesis bija veltīts Latvijas valsts svētkiem un patriotisma veicināšanai.

Mūsu pirmsskolas izglītības iestādē turpinās jau sen aizsāktā tradīcija – bērni kopā ar pedagogiem papildina zināšanas par Latviju, tās novadiem, kultūrvēsturisko mantojumu. Tā kā Covid-19 ierobežojumi liedz pulcēties un vairākās bērnudārza grupā bija noteikta karantīna, tad šogad pati Vecrīga gan virtuāli, gan ar vēsturisko ēku pašgatavotu maketu palīdzību ienāca mūsu pirmsskolas izglītības iestādē.

Visa novembra laikā Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē, sadarbībā ar vecākiem, tapa izstāde “Vecrīga ienāk Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādē.” Iestādes abu ēku hallēs notika izzinošas nodarbības – “ekskursijas pa Vecrīgu un tās nozīmīgajām vietām”.  Katras grupas izglītojamie, pedagogi un arī atbalsta personāls papildināja zināšanas ne tikai par savu valsti – Latviju, bet arī par arhitektūras pieminekļiem: Melngalvju namu, Trīs brāļiem, Zviedru vārtiem, Nacionālo bibliotēku, Rīgas tiltiem u.c. Šo norišu nozīmīgumu kā īpaši svarīgu atzīst mazākumtautību grupu pedagogi.

No 11. novembra līdz 23. novembrim bērnudārzā notika Patriotiskās nedēļas pasākumi, kuru laikā gan kolektīvs, gan vecāko grupu izglītojamie ar īpašu lepnumu nēsāja piespraudes Latvijas karoga krāsās. Neiztrūkstošs pasākums novembrī ir koncerts “Svinam Latvijas dzimšanas dienu!”. Īsi pirms Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas, 11. novembrī, sagatavošanas grupas audzēkņi devās godināt neatkarības cīņu dalībnieku piemiņu Sudrabkalniņā, kur atrodas piemineklis 6. Rīgas kājnieku pulka karavīriem, bet 17. novembra pēcpusdienā, iestādes abu ēku teritorijās visi ar sveču liesmiņām kopā izgaismojām latviešu spēka zīmes “Staro mans bērnudārzs!”, par ko bija prieks ne tikai bērniem, bet arī tuvākās apkaimes iedzīvotājiem.

Paldies sakām Rīgas 234. pirmsskolas izglītības izglītojamo vecākiem par atbalstu. Klāt jau Ziemassvētku gaidīšanas mēnesis - decembris, tāpēc, lai visiem šajā laikā stipra veselība, gaiša noskaņa un viss iecerētais izdodas!

Informāciju apkopoja: Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieks Anita Grahoļska

Galerijas