RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Jaunumi

2023. gada 27. marts

Rīgas 34. vidusskola sadarbībā ar Latvijas Ķīmijas skolotāju asociāciju un Latvijas Fizikas skolotāju asociāciju aicina 1. - 6. klašu skolēnus piedalīties Rīgas atklātajā konferencē - konkursā sākumskolas izglītojamajiem “Esi inovatīvs!”.

Uzzināt vairāk
2023. gada 24. marts

31. martā, pēc trīs gadu pārtraukuma, klātienē norisināsies skolēnu 47. zinātniskās pētniecības konference, kur savus pētījumus aizstāvēs 280 jaunie pētnieki. 

Uzzināt vairāk
2023. gada 24. marts

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, Rīgas vidusskolas šogad skolēnu uzņemšanai 10. klasē ņems vērā centralizēto eksāmenu rezultātus, bet apvienotie iestājpārbaudījumi notiks tikai uzņemšanai valsts ģimnāzijās un Rīgas Franču licejā.

Uzzināt vairāk
2023. gada 22. marts

Turpmāk tiks atvieglota kārtība, kādā piešķir atbalsta pasākumus eksāmenu kārtošanai. Atbalsta pasākumus izglītojamiem gan 9.klases, gan vidējās izglītības valsts pārbaudījumos varēs noteikt ne tikai valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, bet arī skolas skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, izglītības vai klīniskais psihologs -

Uzzināt vairāk
2023. gada 21. marts

Jauniešu izglītības programma “Esi Līderis!” sadarbībā ar A/S “Latvijas Zaļais punkts” 2023. gada pavasarī īsteno vislatvijas konkursu “Es savai videi – PAR ZAĻĀKU LATVIJU”, veicinot jauniešu izpratni par to, kā uzlabot vidi, kurā dzīvojam.

Uzzināt vairāk
2023. gada 20. marts

Rīgas skolu pašpārvalžu atbalsta personas un konsultanti tiek aicnāti piedalīties bezmaksas mācībās – “Skolēnu pašpārvalžu resursi un iespējas”. Mācības norisināsies klātienē 12. aprīlī Rīgas Jauniešu centrā “Kaņieris” (Kaņiera iela 15) no plkst. 14.30 līdz plkst. 18.30.

Uzzināt vairāk
2023. gada 15. marts

Biedrība "Pašpārvalžu atbalstam" kopā ar Valsts izglītības satura centru Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. - 2023.gadam ietvaros organizē individuālās tiešsaistes sarunas skolu pašpārvalžu konsultantiem “Nāc uz kafiju”.

Uzzināt vairāk
2023. gada 14. marts

Šajā mācību gadā Rīgas Daugavgrīvas pamatskola (Parāde ielā 5C) atzīmē apaļu gadadienu – 50 gadus, kopš skolas atklāšanas. Skolu dibnāja 1972. gadā kā Rīgas 67. vidusskolu, kas, Latvijai atgūstot neatkarību, mainīja nosaukumu uz Rīgas Daugavgrīvas vidusskolu, tā stiprinot savu piederību vietējai kopienai – Daugavgrīvai.

Uzzināt vairāk
2023. gada 13. marts

2023. gada 15. aprīlī Transporta un sakaru institūts (TSI) organizēs ikgadējo Olimpiādi vidusskolēniem. Labākajiem dalībniekiem būs iespēja laimēt vērtīgas balvas no augstskolas un tās biznesa partneriem, kā arī cīnīties par galveno balvu – apmaksātām studijām TSI, vērtībā līdz pat 22 000 eiro!

Uzzināt vairāk
2023. gada 9. marts

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs “Vecrīgas modināšanas nedēļā” un skolēnu brīvlaikā aicina piedalīties dažādās tematiskajās ekskursijās un nodarbībās, kas notiks 10.–12. un 15.–19. martā gan muzejā, gan Vecrīgas ielās.

Uzzināt vairāk