RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Aukļu pakalpojums

 

Kārtība, kādā izmaksā Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu par privātu bērnu uzraudzības (aukļu) pakalpojumu
 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei), ja aukle pieskata bērnu, kurš neapmeklē pašvaldības vai privāto pirmsskolu, no pusotra gada vecuma līdz bērna uzņemšanai pirmsskolā. Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumam 2023. gadā ir 194,81  eiro (Saistošie noteikumi Nr.204 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam")

Lai aukle saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, auklei jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.

  • Precīza informācija par reģistrāciju Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, atverot saiti šeit

Tāpat auklei jābūt reģistrētai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai kā individuālajam komersantam. Lūdzam ņemt vērā, ka saimnieciskai darbībai jābūt reģistrētai gan pakalpojuma sniegšanas laikā, gan periodā līdz apmaksa par pakalpojuma sniegšanu ir saņemta pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

Lai bērna vecāks informētu pašvaldību par izvēlēto aukli, un aukle iesniegtu ikmēneša informāciju pašvaldībai par sniegto pakalpojumu, aicinām izmantot e-pakalpojumu portālā eriga.lv sadaļā "Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam".

Vecāka pieteikuma un aukles ikmēneša informācijas iesniegšana pašvaldībai skatīt šeit.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 103. punktu bērnu uzraudzības pakalpojumu klātienē sniedz persona ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kuru uzrāda pēc pakalpojuma saņēmēja (bērna vecāka) pieprasījuma.

Līgumu ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību var parakstīt 2 veidos:

  • papīra formā 2 eksemplāros un nogādāt uz Izglītības, kultūras un sporta departamentu Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010 (līguma sagatave zemāk pielikumā);
  • vai ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz iksd@riga.lv (līguma sagatave zemāk pielikumā).