RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Noteikumi

Informācija par personas datu apstrādi saistībā ar e-platformu “Pirmsskolas maiņa” 

Personas datu apstrādes mērķis ir iespēja informēt par abpusēji noderīgu pirmsskolas iestādes maiņu starp pirmsskolas izglītojamajiem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, kuriem ir nepieciešama pirmsskolas izglītības iestādes maiņa.
Pārzinis datu apstrādei ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (Rīgas pilsētas pašvaldība) , reģistrācijas Nr. LV90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga LV-1010, tālrunis 67026816.
Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.
 Lai sniegtu abpusēji noderīgu informāciju par iestādes maiņas iespējām, ir nepieciešams Jums norādīt šādus personas  datus: izglītojamā dzimšanas gads, kontakttālrunis, e-pasts, izglītības iestāde, kuru apmeklē (rajons), izglītības iestāde, uz kuru grib mainīties (rajons). 
Tiesiskais pamats iepriekš minēto datu apstrādei ir pieteikuma iesniedzēja piekrišana datu publiskošanai iepriekš minētajam mērķim. 
Jūs variet atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā sazinoties ar pārzini.
Visus datus iesniedz pieteikuma iesniedzējs bez autorizācijas un ir atbildīgs par iesniegto datu patiesumu un pareizību.
Personas datu saņēmēji ir pašvaldības darbinieki, kas būs saistīti ar pieteikuma apstrādi un publiskošanu, portāla apmeklētāji. Sludinājums ir pieejams publiskā vidē (portālā) sludinājuma veidā.
Iesniegtie dati tiks glabāti un publicēti 2 nedēļas.
Jums, kā datu subjektam, ir tiesības:
-    Pieprasīt piekļūt saviem personas datiem, lūgt neprecīzo datu labošanu, dzēšanu, datu apstrādes ierobežošanu, uz datu pārnesamību;
-    Iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.