RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Profesionālā pilnveide

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi Rīgā organizē un vada Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC),  atbilstoši  2018. gada 11. septembra MK noteikumie nr. 569.
RIIMC pedagogiem un skolu/pirmskolu vadībai piedāvā daudzveidīgas profesionālās pilnveides programmas (kursus, seminārus, meistarklases, konferences u.c.).

Katru mēnesi laikā no 21. līdz 24. datumam RIIMC tīmekļvietnē (www.riimc.lv) publicē jaunu profesionālās pilnveides pasākumu plānu nākamajam mēnesim.

Papildus darbam ar pedagogiem RIIMC veic pedagogu profesionālās kompetences programmu saskaņošanu Rīgā (skat. http://riimc.lv/lv/pakalpojumi/programmu-saskanosana) un organizē pieaugušo neformālās izglītības kursus (skat. http://riimc.lv/lv/pieauguso-izglitiba/kursi).

Kontaktinformācija:
Kaņiera iela 15, Rīga, LV–1063, Latvija
Tālr. 67105580; 67105547
e-pasts: riimc@riga.lv
Twitter.com @RIIMC1