Foto

“Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība” vasaru noslēdza ar nometni bērniem ar kustību traucējumiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments vasaras brīvlaikā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai ietvaros finansiāli atbalstīja vasaras nometni 27 bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem no Rīgas un tuvākās apkārtnes.

Nometne norisinājās no 24. līdz 28. augustam Rīgas 84. vidusskolas sporta kompleksa teritorijā. Nometnes rīkotājs - biedrība “Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība”.

Pateicoties sniegtajam atbalstam, dalībniekiem bija iespēja piedalīties interesantās un daudzveidīgās aktivitātēs svaigā gaisā pēdējā nedēļā pirms jaunā mācību gada sākšanās.  

Nometnes organizatori bija labi pārdomājuši dažādu laikapstākļu iespējas un lietaina laika scenārijam ar Latvijas Republikas Zemessardzes palīdzību tika sarūpētas armijas tipa teltis, kurās varēja komfortabli turpināt nodarbības.

Nodarbības iekļāva jaunu iemaņu un prasmju apguvi, socializēšanos un fizisko rehabilitāciju. Tās notika nelielās grupās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības, no 4 – 6 dalībniekiem. Katru aktivitāti vadīja kvalificēts pasniedzējs, kas spēja nepieciešamības gadījumā komunicēt bilingvāli, lai mazinātu valodas barjeru.

Programmas pamatā bija parasporta treniņi, bet papildus tika organizētas arī citas brīvā laika pavadīšanas nodarbības. Attiecībā uz parasportu - dalībnieki iesaistījās gan vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos ar dažādu sporta veidu elementiem, gan somatiskajā vingrošanā, kas veicina pareizu kustību stereotipa veidošanu. Notika paratenisa treniņi, ratiņbasketbola, skriešanas, petanga un para vieglatlētikas nodarbības, kā arī sacensības ratiņtenisā un petanga turnīri.

Līdztekus sportam bērni un jaunieši drošā un atbalstošā vidē iesaistījās attīstošajās spēlēs, mākslas terapijā–zīmēšanā, vokāla nodarbībās iesācējiem un ratiņdejas nodarbībās ar zumbas elementiem.

Nometnes laiks aizritēja ātri un nodrošināja savdabīgu pāreju no brīvdienām uz organizētu mācību iestādes vidi.

Nometnes līdzfinansēja Latvijas Paralimpiskā komiteja.

Vairāk par nometni ir iespējams uzzināt biedrības “Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība” FB vietnē.

Galerijas