Foto

Izglītības iestāžu organizēto nometņu piedāvājums un pieteikšanās portālā eriga.lv

2022. gadā no 9. maija portālā eriga.lv pakalpojumā “Pieteikšanās bērnu un jauniešu nometnēm” vecāki varēs iepazīties un no 12. maija plkst.10.00 pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometnēm.

Bērnu nometnei var pieteikt, izveidojot jaunu vai aktivizējot iepriekš saglabāto nometnes pieteikuma sagatavi. Kopumā vasarā plānotas ~180 Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu organizētas nometnes.

Vecāks, portālā autorizējoties ar internetbanku vai e-parakstu, varēs redzēt bērna vecumam atbilstošas nometnes, to norises laiku un vietu, nometnes aprakstu, dalības maksu un kontaktinformāciju. Pēc pieteikšanās vecāks saņems automātiski sagatavotu līguma projektu par dalībnieka uzņemšanu nometnē. Savukārt pēc pieteikuma apstrādes attiecīgā iestāde sazināsies ar vecāku, lai vienotos par nepieciešamo dokumentu kārtošanu. 

Lai bērns varētu piedalīties nometnē, ir jānoslēdz līgums ar nometnes organizētāju par dalībnieka uzņemšanu, jāaizpilda speciāla anketa, kurā jānorāda dažādas ziņas par dalībnieku, kā arī jāiesniedz izziņa par bērna veselības stāvokli no primārās veselības aprūpes ārsta. Šovasar bērnu un jauniešu nometnēm tiek piemērotas īpašas drošības prasības, kas apkopotas Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē publicētajā dokumentā Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Pirms došanās uz nometni, vēlams noskaidrot informāciju par lietām, kuras dalībniekam nepieciešams ņemt līdzi, kā arī uzzināt, kā tiek organizēta dalībnieku nokļūšana nometnes vietā un atgriešanās atpakaļ no tās. Tāpat vecākiem jānoskaidro precīza nometnes adrese, kontakttālruņu numuri nometnes norises laikā, kā arī, kādi sadzīves apstākļi tiek nodrošināti nometnē.