Bērni nodarbojas ar saviem hobijiem - viens pēta mikroskopā, viens eksperimentē ar vielām, viens spēlē vijoli vai rēķina uzdevumu

Publicitātes foto no pexels.com

Nometņu organizēšanas finansēšanas konkurss pavasara brīvlaikam

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (RVP IKSD) izsludina konkursu biedrībām un nodibinājumiem par līdzfinansējumu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2023./2024. mācību gada pavasara brīvlaikā.

Konkursā tiks atbalstītas šādas Latvijas Republikas teritorijā plānotās un Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērniem un jauniešiem paredzētās nometnes:

  • plānotais ilgums ir vismaz četras dienas;
  • programmas ilgums ir vismaz sešas stundas dienā (izņemot iebraukšanas un izbraukšanas dienas (diennakts nometnēs), kurās programmas ilgums var būt īsāks par sešām stundām);
  • nometnē piedalās nemainīga dalībnieku grupa – vismaz 15 bērni un jaunieši;
  • nometnes dalībnieku vecums:  dienas nometnē – no 6 līdz 15 gadiem; diennakts nometnē – no 6 līdz 25 gadiem;
  • dalības maksa vienam dalībniekam nepārsniedz 50 eiro dienā.

Līdzfinansējums bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai tiek piešķirts pēc šāda aprēķina: 10 eiro dienā vienam dalībniekam (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamam vai pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētam bērnam un jaunietim), nepārsniedzot 3500 eiro vienai nometnei.

Pieteikumi un pievienotie dokumenti (t.sk. nometnes programmas (dienas kārtības) projekts), kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē līdz 2024. gada 7. februārim (plkst. 15.00) jānosūta uz RVP IKSD elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Ar nolikumum un saistītiem dokumentiem var iepazīties, atverot saiti ŠEIT.

Vēršam uzmanību, ka ir izdots jauns konkursa nolikums. Aicinām rūpīgi iepazīties ar tā tekstu un izmantot aktuālās pieteikuma veidlapas.

Konsultācijas par pieteikumu noformēšanu ir iespējams saņemt, vēršoties pie RVP IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes – ekspertes Evijas Pelšas (e-pasts: evija.pelsa@riga.lv, tālrunis 67181383).