Foto

Publicēti metodiskie materiāli par darbu ar skolēnu pašpārvaldēm

Kādas ir pašpārvaldes darbības jomas? Vai ikdienā trūkst metožu un ideju, kā strādāt ar jauniešiem? Vai nepieciešama iedvesma un konkrēti rīki, kā motivēt jauniešus darboties pašpārvaldē? Uzklausot vajadzību pēc apkopotām dažādām metodēm un ieteikumiem darbam ar skolēnu pašpārvaldēm, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ir izveidojis divus metodiskos materiālus “Darboties pašpārvaldē” un “Es atbalstu pašpārvaldi”.

Tie publicēti Rīgas Skolēnu domes mājaslapā: www.rsd.lv sadaļā “Pašpārvaldēm”.

RD IKSD veidotajā pirmajā materiālā “Darboties pašpārvaldē” (2019) iekļautas tādas tēmas kā skolēnu pašpārvaldes mērķi, darbības jomas, likumiskais regulējums, dokumentācija, komandas veidošana, jauniešu līdzdalības veicināšana un citas tēmas. Savukārt otrajā materiālā “Es atbalstu pašpārvaldi” (2020), kas vairāk pielāgots izmantošanai skolēnu pašpārvalžu atbalsta personām, iekļautas tādas tēmas kā skolēnu pašpārvalžu darba sasaiste ar neformālo izglītību un jaunatnes darbu, tiekšanās uz Eiropas Jaunatnes mērķiem kopā ar pašpārvaldi, komunikācija ar vadību un citiem sadarbības partneriem, motivācijas faktori, kā arī projektu īstenošana.

Metodiskie materiāli veidoti kā praktisks palīgs pašpārvalžu dalībniekiem, atbalsta personām un ikvienam interesentam — materiālos iekļauta ne tikai aktuāla informācija, bet arī dažādi praktiski uzdevumi, jautājumi izvērtēšanai un metodes, ko izmantot ikdienas darbā. Aicinām materiālus arī izmantot praktiski — aizpildīt sadaļas, kurās paredzēts atbildēt uz jautājumiem un izvērtēt darbu, drukāt un kopēt materiālus pārrunāšanai ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem u.c.

Atbalsta materiālus izstrādājuši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta speciālisti, ņemot vērā pieredzi un konsultējoties ar pašpārvalžu atbalsta personām un Rīgas Skolēnu domes pārstāvjiem.

 

Galerijas