Rīgas pašvaldība aicina pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu nometņu organizēšanai

Rīgas pašvaldība aicina pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu nometņu organizēšanai

Rīgas pašvaldība izsludina iepirkumu Ukrainas un Latvijas bērnu nometņu organizēšanai, kura rezultātā tiks piešķirti finanšu līdzekļi vasaras un rudens nometņu rīkošanai biedrībām, nodibinājumiem, komersantiem un citiem ieinteresētajiem pakalpojumu sniedzējiem.

Nometņu mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Nometņu rīkotājiem piedāvājumi jāiesniedz līdz 2023. gada 26. jūnija plkst. 9.00. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā mājaslapā www.eis.gov.lv.

Iepirkuma nosacījumi paredz, ka nometnē jāpiedalās ne mazāk kā 20 dalībniekiem. No tiem 50% jābūt Rīgas pašvaldības teritorijā izmitinātiem Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem un 50% jābūt Latvijas valstspiederīgajiem bērniem un jauniešiem, kas deklarēti Rīgā vai mācās kādā no Rīgas izglītības iestādēm. Vienlaikus noteikumi nosaka, ka nometnēs varēs piedalīties 1. – 12. klases skolēni, ne vecāki par 18 gadiem. 

Finansējums nometņu organizēšanai nodrošināts, sadarbojoties Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam (IKSD) ar Valsts izglītības satura centru, atbalsta programmas “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 23. maija rīkojumu Nr. 296.

Iepirkuma nolikums un saistītie dokumenti

Konsultācijas par iepirkuma konkursu iespējams saņemt, sazinoties ar šādiem IKSD darbiniekiem:

Iedzīvotāji par iepirkuma ietvaros finansētajām nometnēm un iespēju pieteikties tām tiks informēti atsevišķi.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.