Sācies projekts par jaunatnes iesaisti ilgstpējīgās Minecraft praksēs Rīgā

Sācies projekts par jaunatnes iesaisti ilgstpējīgās Minecraft praksēs Rīgā

Lai sniegtu iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, Rīgas pašvaldība sākusi projektu "Elastīgas pilsētas ar Minecraft: novatorisks jaunatnes vadīts politikas process ilgtspējīgai Eiropai (MC-YOU)".

Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ ietvaros projektu īstenos Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Pilsētas attīstības departamentu

Projekta mērķis ir sniegt iespēju jauniešiem aktīvi piedalīties pilsētas plānošanā, izmantojot Minecraft radošo un izglītojošo potenciālu, taču reizē veicinot kritisko domāšanu par ilgtspējīgu pilsētvides attīstību.

Viena no problēmām, ar kurām saskaras pilsētas, veidojot spēcīgākas un ilgtspējīgākas kopienas un domājot par tās iedzīvotāju nākotni, ir atraktīvu rīku trūkums, lai iesaistītu jauniešus pilsētas plānošanā. Jauniešu aktīva iesaiste ilgtspējīgas attīstības plānošanā ir ļoti svarīga, lai panāktu iekļaujošu un stabilu sabiedrību. Ar savām novatoriskajām idejām un prasmēm jaunieši ir nozīmīgi inovāciju virzītāji, spēles noteikumu mainītāji un politikas procesu dalībnieki visos līmeņos. Lai veicinātu jauniešu līdzdalību pilsētu pārvaldībā, pašvaldības iestādēm ir jāpārskata veids, kā tās sadarbojas ar jauniešiem, dodot viņiem iespēju pilnībā atraisīt savu potenciālu. Ir vairāki izaicinājumi un šķēršļi jauniešu līdzdalībai, tai skaitā intereses trūkums, zema informētība par pieejamajām iespējām un līdzdalības kanāliem, informācijas un prasmju trūkums. Bieži vien pietrūkst mehānismu un sadarbības platformu, lai veidotu jēgpilnas attiecības ar jaunatni. Tāpēc pašvaldībām ir ļoti svarīgi izstrādāt novatoriskas stratēģijas un pieejas, lai risinātu šīs problēmas un labāk sadarbotos ar jauniešiem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas 2018. gadā veikto aptauju 55% Eiropas bērnu un jauniešu spēlē videospēles un Minecraft bija viena no populārākajām spēlēm. Latvijā Minecraft bija trešā populārākā videospēle. Tās potenciālu jaunatnes iesaistē pilsētvides attīstībā, lokālpatriotisma celšanā un izglītības metožu dažādošanā Rīga jau vairākkārt izmantojusi – 2020. gadā norisinājās Bolderājas “būvēšana” Interreg projekta “UrbCultural planning” ietvaros, tikmēr 2021. gadā norisinājās pirmais Rīgas būvēšanas sacensības, kurā piedalījās 19 komandas no 16 skolām. Tāpēc Rīgas pašvaldības dalība MC-YOU projektā ir likumsakarīgs solis, lai turpinātu pilnveidot ne tikai jauniešu iesaisti, bet arī veicināt tās jēgpilnu ieguldījumu pilsētvides attīstībā.

Projekta laikā paredzēta pētījuma “Minecraft kā jauniešu politikas instruments” izstrādāšana un partnervalstu labo prakšu apkopošana, pašvaldības īpašumu apzināšana un to pārveide jauniešu vajadzībām Minecraft vidē (Rīga ir viena no 3 pilotteritorijām projekta laikā), pilsētu plānošanas praktisku metožu rokasgrāmatas izveidošana. Tāpat projektā norisināsies jauniešu un skolotāju apmācība un pasākumi saistībā ar Minecraft, spēļošanu un ilgtspējīgu iesaisti.


Projekts ilgs divus gadus - no 2023. gada novembra līdz 2025. gada novembrim. Projekta kopējās izmaksas ir 48 675 eiro. Projekta vadošais partneris ir Eiropas tīklojums Out of the Box International (Polija). Citi projekta partneri ir Faru pašvaldība (Portugāle), Sandanski pašvaldība (Bulgārija), organizācija INA EUROPE (Francija); nevalstiskā organizācija CESIE Palermo (Itālija), Baltijas pilsētu savienība (UBC) un SIA LINK DMT SRL, Modena (Itālija).

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.