Veiksmīgi notikušas apmācības "Spēks komandā"

Veiksmīgi notikušas apmācības "Spēks komandā"

Kā veidot komandu? Kā būt līderim? Kā novērst dažādas problēmas komandā? Par šīm un citām tēmām šoruden notikušas apmācības skolēnu pašpārvalžu līderiem un konsultantiem. Veidot un attīstīt komandu ir viens no veiksmīgas pašpārvaldes darbības priekšnoteikumiem.

Apmācībās dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk un dalīties pieredzē par tādām tēmām kā grupas attīstības fāzes, grupas dinamika mācību procesā un komandas veidošanā, dažādas problēmas grupu darbā, dažādi personības un līderības stili, atgriezeniskā saite, laba pašpārvalde, līderis un komanda, grupas saliedētība. Dalībniekiem bija iespēja arī praktiskā veidā izmēģināt dažādus uzdevumus komandu veidošanai.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments ikdienā sniedz dažāda veida atbalstu skolēnu pašpārvalžu aktīvistiem un konsultantiem. Ar jautājumiem par atbalsta un sadarbības iespējām vērsties pie Brigitas Mednes, jaunatnes darbinieces darbā ar skolēnu pašpārvaldēm, bmedne3@edu.riga.lv.

Galerijas