RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Izsludina konkursu bērnu un jauniešu bezmaksas nometņu organizēšanai

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Izsludina konkursu bērnu un jauniešu bezmaksas nometņu organizēšanai Izglītība 26.07.2021. 16.08.2021. - 31.08.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai vasaras brīvlaikā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai, kas tiek organizēts Valsts izglītības satura centra īstenotās programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros.

Iesniegt savus projektus tiek aicinātas biedrības, nodibinājumi, komercsabiedrības un reliģiskas organizācijas, kas īsteno darbu ar bērniem un jauniešiem.

Konkursā tiks atbalstītas nometnes, kuru plānotais ilgums ir vismaz piecas dienas, un kas bērniem un jauniešiem būs pieejamas bez maksas. Valsts budžeta finansējums, uz kuru projekta pieteicēji var pretendēt, nepārsniedz 95 euro viena dalībnieka dalībai nometnē.

Nometņu sagatavošanas un norises laikā organizatoriem jāievēro valstī noteiktos, ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Konkursa nolikums un saistītie dokumenti - skatīt zemāk. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 26. jūlijam plkst. 23.59.

Projekti jāiesniedz tikai elektroniski, nosūtot tos parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv. Projekti, kas iesniegti, izmantojot citus kanālus, netiks izskatīti.

Aicinām visus interesentus uz informatīvo pasākumu par konkursa nosacījumiem un pieteikumu sagatavošanu, kas tiks straumēts RD IKSD Facebook kontā (facebook.com/rd.iksd) 2021. gada 21. jūlijā plkst.15.00.

Papildinformāciju par konkursu un dalību tajā var saņemt, sazinoties ar RD IKSD Jaunatnes nodaļas vadītāju Dmitriju Zverevu, tālr. 67181499, e-pasts: dmitrijs.zverevs@riga.lv.

Rezultāti