RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Noslēdzies forums ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītām skolām

Noslēdzies forums ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītām skolām

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 30 skolas un interešu izglītības iestādes ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros šā gada 22. maijā piedalījās forumā “Inovētspēja, transformācija, koprade nākotnes izaugsmei’’, kuru organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes  Zinātnes un inovāciju centru.

Foruma dalībnieki atzina, ka gūtā pieredze un atziņas radīja lielāku pārliecību par skolotāju gatavību inovācijām un sadarbībai, aprobējot jauniegūto pieredzi un  domājot par veiksmīgākās pieredzes ieviešanu.

 RTU koprades telpās skolas varēja gūt praktiskus padomus par inovatīvām pieejām un stratēģijām izmantošanu STEM un vides mācību satura jomā ikdienas mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs.

Foto SIA „SIA Beyond UX”