RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Foto

Informācija vecākiem - jaunais mācību gads Rīgā

Jaunajā mācību gadā Rīgas pašvaldības izglītības iestādes gaida lieli izaicinājumi. Skolām jāuzsāk kompetenču pieejā balstīta izglītības satura ieviešana, jānodrošina epidemioloģiski droša mācību procesa organizēšana, jāizvērtē resursi un jāpielāgo vide, paredzot mācības gan klātienē, gan attālināti un piedāvājot iespēju bērniem iesaistīties interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmās.

“Šis būs sarežģīts mācību gads, jo izglītības iestādēm primāri jāīsteno savs virsuzdevums – kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, bet vienlaikus tas jāsalāgo ar epidemioloģiskajām prasībām Covid-19 ierobežošanā. Rīgas izglītības iestādes ir gatavas jaunajiem izaicinājumiem, piemeklējot savai skolai atbilstošāko Izglītības un zinātnes ministrijas rekomendēto mācību organizēšanas modeli. Savukārt pašvaldība gādās, lai iestādes varētu īstenot mācības gan klātienē, gan attālināti, nodrošinot tehnoloģiskās iespējas un sniedzot atbalstu epidemioloģisko prasību ievērošanai. Atbalsts iestādēm tiek sniegts arī apmaksājot pedagogiem veselības apdrošināšanas un kopīgi risinot skolu aktuālos jautājumus, kas šobrīd prasa jaunu un neordināru pieeju. Lai mācību gads kā izglītības pakalpojuma sniedzējam, tā saņēmējām būtu veiksmīgs, aicinu arī vecākus būt atsaucīgiem un līdzatbildīgiem, rūpējoties par bērnu izglītību un drošību”, sacīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

Video - Studija "VitaArt"