RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Atvērto durvju dienas

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Atvērto durvju dienas

2022. gada septembrī Rīgas pašvaldības izglītības iestādes aicina bērnus un jauniešus vecumā no diviem līdz 25 gadiem iesaistīties un pilnveidot prasmes vairāk nekā 500 interešu izglītības programmās dažādās jomās, iepazīstot “Nāc un piedalies!” piedāvājumu Atvērto durvju dienu pasākumos.

Bērniem un jauniešiem piedāvā interešu izglītības programmas dažādās jomās:

  • kultūrizglītībā (mūzika, deja, vizuālā un vizuāli plastiskā māksla, teātris, folklora, radošās industrijas);
  • vides interešu izglītībā (dabaszinības, arheoloģija, ģeoloģija, astronomija, puķkopība, ķīmija, vides pētnieki/eksperimenti u.c.);
  • tehniskajā jaunradē (datorzinības, programmēšana, LEGO konstruēšana un tehniskā modelēšana, robotika, elektronika, 3D konstruēšana, avio un raķešu kosmiskais modelisms, automodelisms, kuģu un jahtu modelisms u.c.);
  • sporta interešu izglītībā (galda spēles, individuālie sporta veidi, sporta spēles, tehniskie sporta veidi);
  • citu izglītojošo programmu jomās (valodas, Estētikas skolas pirmsskolas vecuma bērniem, novadpētniecība u.c.).

Trešdien, 21. septembrī, no plkst. 14.30 līdz 17.00 pasākumi notika Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” Jēkabpils ielā 19A, Strūgu ielā 2, Aglonas ielā 39,Vizlas ielā 1, Maskavas ielā 279/7/ Maskavas ielā 283B, kur ar savu kameru ielūkojās arī fotogrāfs.

Foto Rīgas dome