RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Eiropas Sociālā fonda projekta  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” noslēgums

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” noslēgums

 

Video filma ir tapusi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001; PVS ID 3713 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekts norisinājās no 2017. gada līdz 2022. gadam.

Projekta mērķis bija uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem Rīgas vispārējās izglītības iestādēs. Šajā Projektā piedalījās 68 Rīgas vispārējās izglītības iestādes, 116 Rīgas vispārējās izglītības iestādēs strādājošie pedagogi karjeras konsultanti un 164 773 izglītojamie no 1. līdz 12. klasei.

Projekta rezultātā ir izveidoti 3 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Karjeras izglītības atbalsta centri Rīgas Teikas vidusskolā, Rīgas 25. vidusskolā un Ziemeļvalstu ģimnāzijā, kuros darbu turpina 6 izglītības metodiķi – karjeras izglītības konsultanti. Izstrādāts Karjeras attīstības atbalsta plāns Rīgas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2022.–2027. gadam. Vīzija turpmākajiem gadiem: Rīga – pilsēta, kur dzīvo, strādā un dibina uzņēmumus informēti, izglītoti un motivēti jaunieši.