RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Pašvaldība uzsākusi STEAM jomas pilotprojektu ar iespēju apgūt mācību saturu interešu izglītības iestādēs

Foto: Rīgas dome

Pašvaldība uzsākusi STEAM jomas pilotprojektu ar iespēju apgūt mācību saturu interešu izglītības iestādēs

Lai nodrošinātu STEAM (zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas) jomas interešu izglītības programmu un aktivitāšu pieejamības paplašināšanu, sniedzot atbalstu Rīgas pašvaldības skolām obligātā mācību satura veiksmīgai apguvei, kā arī veicinot skolēnu interesi par STEAM jomas mācībām, nodrošinot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu izglītības iestādēs sākta skolu un interešu izglītības iestāžu STEAM sinerģijas pilotprojekta īstenošana.

Pilotprojekta ietveros plānota 7. klašu skolēnu inženierzinību, datorikas un dabaszinātņu nodarbību norise kādā no sadarbības centriem. Pilotprojektā šogad iesaistīti četri Rīgas pašvaldības interešu izglītības centri (Rīgas Jauno tehniķu centrs, Pārdaugavas Bērnu un jauniešu centrs "Altona", Tehniskās Jaunrades nams "Annas2", Bērnu un jauniešu centrs "Daugmale") un septiņas skolas (Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Arkādijas vidusskola, Rīgas 69. pamatskola, Rīgas Igauņu pamatskola, Ziemeļvalstu ģimnāzija, Rīgas 49. vidusskola, Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola).

Pakāpeniski katru gadu iesaistīto skolu skaitu plānots palielināt, sniedzot iespēju šādas sadarbības ietvaros iesaisties vairāk kā 1000 skolēniem.