RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgā jau divi karjeras centri

Rīgā jau divi karjeras centri

2022. gada pavasarī Rīgas pašvaldības skolās atvērti divi karjeras izglītības centri - Rīgas Teikas vidusskolā un Rīgas 25. vidusskolā. Sižetā pedagogi stāsta par to, kādas konsultācijas centrā varēs saņemt pedagogi, kādas metodes izmantot darbā ar skolēniem un ar kādu mērķi centri ir izveidoti, kā arī to, kas ir centru mērķauditorija. Karjeras centri tapuši ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” rezultātā kā ilglaicīgs turpinājums karjeras attīstības atbalstam skolās.