RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Jaunumi

2018. gada 3. aprīlis

Vēl līdz 16. aprīlim ikviens rīdzinieks, kurš ir nodarbināts un vecāks par 25 gadiem, var pieteikties apmaksātām mācībām 403 programmās, lai mainītu vai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci. Šāda iespēja tiek piedāvāta Eiropas Savienības fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Projekta un karjeras konsultants ir pieejams bez maksas.

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis


Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas 85.vidusskolas pagalmā  6.-12.klases skolēniem notika nodarbība “Iepazīsti mašīnbūvi ar Tehnobusu”.  Nodarbībā skolēni  iepazinās ar inženierzinātņu būtību un profesijām mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis

31.janvārī Friča Brīvzemnieka pamatskolas sākumskolas skolēniem projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika izglītojošs pasākums “Stikla brīnumi”.

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis

16.februārī Rīgas Imantas vidusskolā Karjeras nedēļu noslēgumā viesojās stikla pūtēji. Stundas laikā viņi paguva parādīt skolēniem, ko nozīmē stikla pūtēja profesija, kas ir jāzina un jāmāk, lai tajā strādātu, un kāpēc fizika, ķīmija, matemātika un vēsture ir ļoti svarīgi mācību priekšmeti.

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis

9. janvārī Ziemeļvalstu ģimnāzijas 5. - 9. klašu skolēni, projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, piedalījās ZINOO centra karjeras izglītības darbnīcās: 5. klases - "Ceļojums kosmosā", 6. un 7. klases - "Zemestrīce", 8. un 9. klases - "Spēļu teorija".

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina radošo darbu konkursu “Skolas gaitu tautasdziesmas”. Konkursam Rīgas pilsētas izglītības iestāžu 3. – 12.klases skolēni tiek aicināti iesniegt mūsdienīgus dzejas darbus latviešu tautasdziesmu formātā (četru līdz sešu rindiņu apjomā) par kādu no šīm tēmām:

Uzzināt vairāk
2018. gada 3. aprīlis

Projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, no 17. janvāra līdz 21. februārim 8. - 11. klašu skolēniem tika piedāvātas personīgās izaugsmes treneres Agitas Šmitiņas 10 nodarbības "Ceļā uz sevi" par sevis izzināšanu, mērķa izvirzīšanu un to sasniegšanu profesionālajā karjeras nākotnē.

Uzzināt vairāk
2018. gada 2. aprīlis

Rīgas Imantas vidusskolā Karjeras nedēļas ietvaros viesojās Baiba Sipeniece-Gavare, lai 9.-12. klašu skolēnus iedvesmotu TV un radio raidījumu vadītāja darbam.

Uzzināt vairāk
2018. gada 22. marts

Līdz 16. aprīlim iedzīvotāji, kas vecāki par 25 gadiem, var pieteikties mācībām 12 tautsaimniecības nozarēs.Šāda iespēja tiek piedāvāta Eiropas Savienības fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Te publicēts materiāls - rīdzinieku pieredze projektā. 

Uzzināt vairāk
2018. gada 22. marts

Bērnu un jauniešu centrs “Mīlgrāvis” sadarbībā ar Rīgas 31. vidusskolu iesaistās Eiropas sociālā fonda projektā, kas norisinās radošā  darba atmosfērā, sadarbojoties abu iestāžu skolotājiem un audzēkņiem. Tiek organizēts individuālo kompetenču atbalsta  ārpusstundu pasākumu "Mākslas festivāls", kurā izmanto dažādas darba formas – praktiskās nodarbības  darbnīcās,  kustību nodarbības, kā arī tiek nodrošināta dalībnieku darbu izstādes iekārtošana.

Uzzināt vairāk