RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss vakantajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju amatiem

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
Konkurss vakantajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju amatiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 07.05.2024. 29.05.2024.

Darba pienākumi

Veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata pienākumus:

  • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītājs/-a (Rīga, Mežciema iela 41)
  • Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a (Kristapa iela 39, Rīga)
  • Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņi” vadītājs/-a (Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 53a)
  • Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a (Rīga, Dzelzavas iela 87)
  • Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a (Rīga, Salnas iela 18)
  • Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a (Rīga, Sapieru iela 5)
  • Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs/-a (Rīga, J.Daliņa 6a)
  • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” vadītājs/-a (Rīga, Dammes iela 42)
  • Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” vadītājs/-a (Rīga, Tālavas gatve 7)

Prasības kandidātiem

- izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
- vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze pirmsskolas izglītības jomā;
- ne mazāk kā divu gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā; par priekšrocību uzskatot pieredzi pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā, vēl citas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
- zināšanas izglītības kvalitātes vadības, iestāžu finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos;
- zināšanas par izglītības iestāžu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm;
- vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
- labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli;
- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Piedāvājums

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” vadītāja amatalga EUR 2257.
Rīgas 123. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatalga EUR 2185.
Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestādes “Liepziediņi” vadītāja amatalga EUR 2185.
Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatalga EUR 2257.
Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatalga EUR 2338.
Rīgas 44. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatalga EUR 2104.
Rīgas 74. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatalga EUR 2269.
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Cielaviņa” vadītāja amatalga EUR 2257.
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” vadītāja amatalga EUR 2257.

Piezīmes

Dokumentus - pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par attiecīgās iestādes attīstības virzieniem, svarīgākās prioritātes un priekšlikumi to īstenošanai (līdz divām A4 lapām datorrakstā), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un vēlams rekomendācijas līdz 2024. gada 29. maijam (ieskaitot) ar norādi “Konkursam uz izglītības iestādes vadītāja amatu” iesniegt, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nedrīkst pārsniegt 25 MB, vai nosūtot pa pastu, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, vai personīgi Klientu apkalpošanas centrā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā. Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē www.iksd.riga.lv.

Tālruņi uzziņām 67026819, 67026818.


Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.