RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes - Rīgas Riteņbraukšanas skola - vadītāja amatam

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
Konkurss Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes - Rīgas Riteņbraukšanas skola - vadītāja amatam Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 22.05.2024. 12.06.2024.

Darba pienākumi

Veikt Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktors/-e (Rīga, Grīvas iela 28) amata pienākumus.

Prasības kandidātiem

- izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
- vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze sporta izglītības jomā;
- ne mazāk kā divu gadu pieredze vadības darbā sporta vai izglītības nozarē; par priekšrocību uzskatot pieredzi sporta izglītības iestādes vadības darbā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- zināšanas izglītības kvalitātes vadības, iestāžu finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos;
- zināšanas par izglītības iestāžu darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm;
- vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
- labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes, prasme publiski paust savu un iestādes viedokli;
- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Piedāvājums

Rīgas Riteņbraukšanas skolas direktora amatalga EUR 2079.

Piezīmes

Dokumentus - pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par Rīgas Riteņbraukšanas skolas attīstības virzieniem, svarīgākās prioritātes un priekšlikumi to īstenošanai (līdz divām A4 lapām datorrakstā), apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un vēlams rekomendācijas līdz 2024. gada 12. jūnijam (ieskaitot) ar norādi “Konkursam uz izglītības iestādes vadītāja amatu” iesniegt, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, vienā EDOC formāta pakotnē, kuras izmērs nedrīkst pārsniegt 25 MB, vai nosūtot pa pastu, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, vai personīgi Klientu apkalpošanas centrā Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā.

Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē www.iksd.riga.lv. Tālruņi uzziņām 67026819, 67181550.


Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.