RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

RVP IKSD Audita un revīzijas nodaļas auditors-eksperts

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
RVP IKSD Audita un revīzijas nodaļas auditors-eksperts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 03.04.2024. 02.05.2024.

Darba pienākumi

- veikt auditus un revīzijas departamenta padotībā esošajās iestādēs atbilstoši auditu stratēģiskajam plānam un auditu gada plānam;
- izstrādāt iekšējā audita un revīziju darba plānus, nosakot iekšējā audita un revīziju apjomu, definējot pārbaudes jautājumus, esošo kontroļu, kas kavē vai samazina sistēmas riskus, pārbaudei un novērtēšanai;
- par veiktajiem auditiem sagatavot rakstveida auditu ziņojumu - dokumentētu iekšējās kontroles novērtējumu, kuru pamato ar veikto pārbaužu rezultātiem un kurā sniedz vērtējumu par iestādes darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem, iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti iestādes mērķu sasniegšanai, finanšu, uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību, iestādes resursu izmantošanas efektivitāti, resursu sargāšanu no zaudējumiem;
- sniegt ieteikumus procesu un sistēmu darbības uzlabošanai;
- kontrolēt auditu ieteikumu ieviešanu, sagatavot pārskatus par ieteikumu izpildi;
- sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanu.

Prasības kandidātiem

- augstākā ekonomiskā vai juridiskā izglītība;
- vismaz 2 gadu darba pieredze audita vai revīzijas jomā vai līdzvērtīgā darbā valsts vai pašvaldības iestādē juridiski ekonomiskajos jautājumos;
- spēja patstāvīgi veikt savu darbu;
- labas komunikācijas un sadarbības spējas;
- zināšanas par iekšējo auditu, audita apjoma noteikšanu, audita plānošanu, veikšanu, ziņojuma sagatavošanu,
izpratne par iekšējās kontroles sistēmām;
- izpratne par valsts pārvaldes, pašvaldības un pašvaldības iestāžu darbu un resursu veidošanos,
- spēja noteiktos termiņos analizēt liela apjoma informāciju, veikt novērtēšanu, izdarīt secinājumus, skaidri izklāstīt domu, aprakstīt konstatētos faktus un pamatot secinājumus un priekšlikumus;
- zināšanas par finanšu un citu resursu plānošanu, vadību un kontroli, lietvedības zināšanas, zināšanas par iepirkuma veikšanu,
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- labas lietotāja zināšanas darbā ar datoru programmām Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Internet Explorer.

Piedāvājums

- interesanta un dinamiska darba vide;
- iespēja iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
- iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas;
- elastīga darba laika un daļēji attālināta darba iespējas;
- stabils atalgojums (mēnešalgu EUR 1600 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Piezīmes

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 02.05.2024. ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla vadības nodaļai uz e-pastu iksd.personal@riga.lv. Informācija pa tālr. 67026819, 67026875.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām.


Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.