RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

RVP IKSD Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenais speciālists - eksperts

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
RVP IKSD Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta nodaļas galvenais speciālists - eksperts Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 09.04.2024. 09.05.2024.

Darba pienākumi

- veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrāciju vispārizglītojošajās  izglītības iestādēs;
- veicināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām pēctecības principa ievērošanu un nodrošināšanu, pārejot nākamā izglītības posmā;
- piedalīties speciālās izglītības politikas īstenošanā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Izglītības attīstības koncepciju Departamenta pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk - Komisija) darbā:

  • nodrošināt izglītojamajiem reģistrāciju uz pārbaudēm pie Komisijas speciālistiem;
  • nodrošināt Komisijas dokumentu apriti un glabāšanu atbilstoši nomenklatūras prasībām;
  • nodrošināt Komisijas sadarbību ar  skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu atbalsta personālu;
  • piedalīties Komisijas sēdēs un dokumentu sagatavošanā Komisijas datu bāzē;
  • konsultēt ilgstoši slimojošo izglītojamo mācību organizēšanu mājās;

- sniegt konsultācijas un metodisku atbalstu izglītojamo vecākiem, izglītības iestāžu vadītājiem un iesaistītajiem speciālistiem par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem;
- iesniegt Nodaļas vadītājam priekšlikumus darba pilnveidošanai speciālās pedagoģijas jomā un Komisijas darbā;
- sniegt atzinumus par normatīvo aktu un citu dokumentu projektiem speciālās izglītības un Komisijas darbības jomās;
- sadarboties ar citām attiecīgajā jomā iesaistītajām organizācijām un institūcijām speciālās izglītības un Komisijas darbības jautājumos;
- savas kompetences ietvaros sagatavot rīkojumu projektus, atzinumus, atbildes uz vēstulēm, iesniegumiem u.c. ienākošajiem dokumentiem.

Prasības kandidātiem

- augstākā pedagoģiskā izglītība speciālā pedagoģijā, speciālās izglītības skolotāja kvalifikācija vai izglītības/ klīniskā psihologa kvalifikācija;
- vismaz 3 gadu pieredze izglītības sistēmā;
- vēlama pieredze Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas darbā;
- orientēšanās izglītības sistēmas speciālās izglītības atbalsta procesos/iekļaujošas izglītības sistēmā;
- teicamas komunikācijas prasmes un saskarsmes spējas, spēja darboties komandā;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt darbu;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, vienas svešvalodas pārvaldīšana sarunvalodas līmenī;
- labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Piedāvājums

- stabils un pastāvīgs darbs, interesanta un dinamiska darba vide,
- iespēja iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem;
- iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas;
- stabils atalgojums (mēnešalgu EUR 1463 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Piezīmes

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 09.05.2024. (ieskaitot) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla vadības nodaļai uz e-pastu iksd.personal@riga.lv. Informācija pa tālr. 67026819, 67105976.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām.


Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.

Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības.

Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.