RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

RD IKSD Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas Galvenais eksperts iepirkumu jautājumos

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
RD IKSD Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Iepirkumu nodaļas Galvenais eksperts iepirkumu jautājumos Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 07.01.2022. 08.02.2022.

Darba pienākumi

- sagatavot publisko iepirkumu dokumentus, t.sk., nolikumus un iepirkumu līguma projektus;
- sagatavot vēstuļu, rīkojumu u.c. dokumentu projektus, sniegt informāciju par savā kompetencē esošajiem jautājumiem;
- piedalīties Departamenta iekšējo normatīvo aktu projektu iepirkumu jautājumos izstrādē;
- organizēt publisko iepirkumu komisijas darbu;
- piedalīties un nodrošināt centralizētās iepirkumu procedūras Departamenta padotībā esošajām iestādēm;
- nodrošināt iepirkumu dokumentu savlaicīgu ievietošanu Elektronisko iepirkumu sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja - publikāciju vadības sistēmā un Departamenta mājas lapā;
- organizēt iepirkumu līgumu slēgšanas procedūru;
- veikt iepirkumu uzskaiti un iepirkumu dokumentācijas kārtošanu;
- sagatavot pārskatus, paskaidrojuma vēstules u.c. materiālus iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesu instancēs Departamenta interešu aizstāvībai;
- informēt un konsultēt Departamenta darbiniekus un padotībā esošās iestādes par grozījumiem normatīvajos aktos un metodikas dokumentos; sniegt metodisku palīdzību Departamenta padotībā esošo iestāžu iepirkumu komisiju darbā.

Prasības kandidātiem

- 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izglītība  tiesību zinātnē vai profesionālās pilnveides izglītība iepirkumu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību);
- vismaz 1 gada pieredze darbā iepirkumu jomā pašvaldības vai valsts iestādēs;
- zināšanas par normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā un ar to saistītām procedūrām;
- Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana un pārzināšana laba lietotāja līmenī, sistēmu RDLIS, KAVIS, LĪGUMI pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
- godprātīga attieksme pret veicamajiem pienākumiem;
- spēja analītiski domāt, precizitāte darba uzdevumu izpildē;
- iniciatīva un atbildība par sasniegtajiem rezultātiem;
- teicamas komunikācijas, argumentācijas un sadarbības prasmes, spēja darboties komandā;
- spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos;
- teicamas valsts valodas zināšanas;
- labas prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas zināšanas - īpaši MS Word un MS Excel, elektroniskā pasta un interneta pārlūkprogrammas) un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
- sadarbspējīgs COVID–19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājums

- stabils un pastāvīgs darbs, interesanta un dinamiska darba vide,
- iespēja iegūt vērtīgu darba pieredzi komandā ar profesionāliem un atsaucīgiem kolēģiem
- iespēja pilnveidot profesionālās iemaņas;
- stabils atalgojumu (mēnešalgu EUR 1200 pirms nodokļu nomaksas), sociālās garantijas un veselības apdrošināšana.

Piezīmes

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 08.02.2022. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Personāla vadības nodaļai uz e-pastu iksd.personal@riga.lv. Informācija pa tālr. 67026819, 67026892.

Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši uzaicinājumu uz pārrunām.

Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Pēc konkursa rezultātu paziņošanas pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus.

Informācija par personas datu apstrādi šeit