Aicina pirmsskolas pieteikties projektu konkursam

Ja kādas Rīgas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības pedagogi kopā īsteno kompetenču pieejas ieviešanu savā pirmsskolā, vēlas ko jaunu apgūt un virzīties pretī kādam grūtāk sasniedzamam mērķim savā pirmsskolas izglītības iestādē, aicinām piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”.

Pieteikšanās: projektu iesniegšana līdz 2021. gada 20. oktobrim elektroniski, nosūtot uz e-pastu: sandra.graudina@riga.lv, e-pasta tēmā norādot “Pieteikums projektam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā".

Pretendenta Projekts ir atbalstāms, ja tā aktivitātes mērķtiecīgi tiek virzītas kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā, izglītojot pedagogus un īstenojot aktivitātes katru mēnesi projekta darbības laikā.

Nolikums un projekta pieteikumam iesniedzamie dokumenti: projekta pieteikums UN projekta budžeta tāme, par ko informācija ir pieejama pielikumā.

Papildu informācija: Sandra Graudiņa, e-pasts: sandra.graudina@riga.lv,tālrunis: 67105540 vai Daina Keidāne, e-pasts: daina.keidane@riga.lv, tālrunis: 67105550.