Foto

Aicinām skolēnus piedalīties R. Blaumaņa literārās prēmijas konkursā

Aicinām piedalīties R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursā, kura mērķauditorija ir 7.-9. klašu skolēni un vidusskolu, ģimnāziju, vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, rakstot par sev tuvo tematu, kas saistīts ar rakstnieku Rūdolfu Blaumani, viņa daiļradi un „Braku” mājām. Darbi jāiesūta līdz 2023. gada 20. oktobrim. Laureāti saņems naudas prēmijas un veicināšanas balvas.

Tēmas

​7.–9. klašu skolēniem (A4, 1-2 lapas, 12. lieluma burtiem) 

  • „Braku” takas staigājot;
  • Ja es dzīvotu R. Blaumaņa laikā;
  • "Par velti nekas netop dots un darīts.” (R. Blaumanis „Velniņi”).

10.–12. klašu skolēniem (A4, 2-3 lapas, 12. lieluma burtiem) 

  • R. Blaumaņa jā un nē;
  • Mātes un meitas R. Blaumaņa dramaturģijā;
  • "Kādēļ ar neizdevušos dzīvi nevar darīt tāpat kā ar neizdevušos cimdu: izārdīt un adīt no jauna.” (R. Blaumanis „Pazudušais dēls”).

Vērtēšanas kritēriji:

  • darba sasaiste ar R. Blaumani un viņa daiļradi;
  • satura mērķtiecīga argumentācija un domu oriģinalitāte;
  • latviešu valodas literāro normu ievērošana.

Darbi jāiesūta līdz 2023. gada 20. oktobrim pa pastu vai elektroniski.

R. Blaumaņa literārās prēmijas 19. konkursa nolikums