Aprīlī sāksies pieteikšanās iestājpārbaudījumiem Rīgas valsts ģimnāzijās

Lai skolēni varētu iestāties Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs 2024./2025. mācību gadā, tiks organizēti vienoti iestājpārbaudījumi.

Vienoti iestājpārbaudījumi matemātikā rakstveidā notiks:

 • uz 7. klasi - 2024. gada 27. aprīlī plkst.10.00;
 • uz 10. klasi - 2024. gada 11. maijā plkst.10.00.

Iestājpārbaudījumi notiks saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) 05.02.2024. iekšējiem noteikumiem Nr.7 (reģistrācijas Nr.DIKS-24-7-nts) “Iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienoto kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai 7. un 10. klasēs Rīgas valstspilsētas pašvaldības valsts ģimnāzijās”.

Iekšējie noteikumi – dokumentu atvērt ŠEIT

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumiem ilgs 14 kalendārās dienas, un tā tiks uzsākta 3 nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

 • Reģistrēšanās 7. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 6. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 20. aprīlim plkst. 9.00; Reģistrēšanās vienotajam iestājpārbaudījumam - ATVĒRT ŠEIT
 • Reģistrēšanās 10. klases iestājpārbaudījumam tiks uzsākta 2024. gada 20. aprīlī plkst. 9.00 un ilgs līdz 2024. gada 4. maijam plkst. 9.00.

Iestājpārbaudījumu skolēns varēs kārtot visās Rīgas valsts ģimnāzijās:

 • Rīgas Valsts 1. ģimnāzija;
 • Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā;
 • Āgenskalna Valsts ģimnāzijā;
 • Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzijā.

Katrai ģimnāzijai būs noteikts iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu skaits. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, būs jānorāda ģimnāzija, kurā kārtos (rakstīs) iestājpārbaudījumu.  

Ar iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu skolēns varēs piedalīties konkursā uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāziju 7. un 10. klasēs.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība nosaka minimālās prasības uzņemšanai Rīgas valsts ģimnāzijās - visi vērtējumi 6. klases liecībā (pretendējot uz 7. klasi) vai Apliecībā par pamatizglītību (pretendējot uz 10. klasi) nav zemāki par 4 ballēm, bet vērtējumi latviešu valodā nav zemāki par 5 ballēm. Iepriekš minētās prasības netiks piemērotas pretendentiem, kuri mācās vai ieguvuši pamatizglītību ārpus Latvijas.

Saskaņojot ar Departamenta Izglītības pārvaldi, ģimnāzijas izdos savus uzņemšanas noteikumus, kuros var noteikt citas papildu prasības vai kritērijus uzņemšanai ģimnāzijā.

Papildināts (05.04.2024.)

 • Departaments ir saskaņojis šādas papildu prasības uzņemšanas valsts ģimnāziju 7.klasēs:

1) Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā ir noteikts papildu iestājpārbaudījums svešvalodā (atbilstoši pirmajai svešvalodai – vācu valoda vai angļu valoda);
2) Rīgas Valsts 3. ģimnāzija ir noteikusi augstākas prasības vērtējumiem liecībā, beidzot 6. klasi, mācību priekšmetos latviešu valoda, angļu valoda un matemātika.

Ar uzņemšanas noteikumiem var iepazīties ģimnāziju mājas lapās.

Tiem pretendentiem, kuri plāno stāties Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, ieteikums kā matemātikas vienotā iestājpārbaudījuma kārtošanas vietu izvēlēties Rīgas Valsts vācu ģimnāziju, jo abi iestājpārbaudījumi notiks vienā dienā.

 Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā ir jākārto papildu iestājeksāmens, kuram jāreģistrējas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas mājas lapā.

Mēnesi pirms iestājpārbaudījumiem www.izglitiba.riga.lv tiek publicētas iestājpārbaudījuma programmas un iestājpārbaudījuma uzdevumu piemēri.

 • Iestājpārbaudījuma uz 7. klasi programma. Atvērt ŠEIT
 • Iestājpārbaudījuma uz 7. klasi uzdevumu piemēri. Atvērt ŠEIT
 • Iestājpārbaudījuma uz 10. klasi programma. Atvērt ŠEIT
 • Iestājpārbaudījuma uz 10. klasi uzdevumu piemēri. Atvērt ŠEIT

Papildinformācija būs pieejama: Rīgas valsts ģimnāziju mājas lapās. Jautājumu gadījumā iespēja sazināties arī pa e-pastu: iestajparbaudijums@riga.lv .