Foto

Darbs priekam – profesiju šarādes

9.martā Rīgas 85.vidusskolas Svētku zālē, saliekot galvas kopā ar improvizācijas teātra aktieriem, 1. – 3.klašu skolēni domāja par savu nākotnes profesiju.

Atraktīvajiem improvizatoriem Ditai un Valdim piepalīdzot, tika izspēlētas profesiju šarādēs, kuru laikā skolēni iejutās zobārsta, friziera, ugunsdzēsēja, mākslinieka, ķirurga un citu aizraujošu profesiju pārstāvju darba ikdienā. Lomu spēles palīdzēja apjaust, kādas prasmes nākotnē būs nepieciešamas, un kuras no tām var apgūt jau mācoties sākumskolā. Atgriežoties klasē, skolēni pierakstīja savas atziņas.

Pēc teātra un improvizācijas elementiem piesātinātās karjeras nodarbības 1. klases skolēniem apkopot atziņas palīdzēja tādi nepabeigtie teikumi, kā “Es šodien sapratu ….”, vai “Es šodien iemācījos….”. Aicinām ielūkoties skolēnu atziņās:

Es šodien sapratu, ka katrai profesijai jāzina savs darba laiks. Un vēl es sapratu, ka jābūt labam pret klientiem un jābūt saprotošam. (Marta)

Es iemācījos, kas ir karjera un ka var ārstēt cilvēkus, es arī iemācījos, kādam jābūt ugunsdzēsējam. (Rebeka)

Es iemācījos, ka var spēlēt teātri bez priekšmetiem. Un vēl es iemācījos kā ātri izdomāt lomas. (Nikoleta)

Es iemācījos, ka var uz skatuves izdomāt tekstu. (Lila)

Es iemācījos, kā brauc ar lidmašīnu, un lai brauktu ar lidmašīnu ir jābūt gudram. Es iemācījos, kas ir karjera. (Monta)

Es iemācījos, ka vajag būt uzmanīgam un pacietīgam (Dārta)

Es iemācījos, ka pilotam vajag pieņemt pareizus lēmumus! Ugunsdzēsējiem vajadzīga drosme, zobārstiem vajadzīga uzmanība, ārstam – ātrumu un pareizību vajag. (Domeniks)

Es iemācījos, ka jāuzvedas kārtīgi. (Elza)

Es iemācījos, ka teātri var taisīt bez instrumentiem un priekšmetiem. (Markuss)

Es iemācījos, ka ugunsdzēsējiem ir jāmāk valodas, bet pilotiem jāpaskatās un jārunā ar pasažieriem. (Bruno)

Es iemācījos, ka pirms labot zobus ir jānomazgā rokas, un jādomā par profesijām, kādas mēs gribam. (Dita)

Savukārt 2.klases skolēni atbildēja uz 3 jautājumiem: kas nodarbībā viņiem paticis visvairāk, ko jaunu viņi uzzinājuši, un kas no redzētā īpaši iepriecinājis.

Man visvairāk patika klausīties un redzēt citu bērnu profesiju teātri. Es uzzināju, ka darbā vajag palīdzēt visai komandai. Priecājos es par visu smieklīgo. (Markuss)

Man patika frizieris. Es uzzināju, kas ir komanda. Visvairāk es priecājos, ka satiku viņus [Ditu un Valdi], un par to, ka viņi ar mums spēlējās (Emīlija).

Visvairāk man patika, ka bija smieklīgi. Es uzzināju, ka daudzās profesijās jāuzklausa klienti. Es priecājos par dažādām profesijām (Volodja)

Man vislabāk patika, ka Valdis bija frizētavā, un Gerda viņam krāsoja matus. Es uzzināju, ka ir tāda lieta – improvizācija, kad aktieri nav visu iemācījušies, bet uziet uz skatuves un visu dara paši. Es priecājos, ka sēdēju pirmajā rindā un visu varēju ļoti labi dzirdēt. (Sāra)

Man visvairāk patika, kad tika spēlēts zobārsts. Es uzzināju, ka darbu ir labi jāprot un vajag klientus. Visvairāk es priecājos, kad mani izsauca [piedalīties improvizācijā] (Gerda)

Man visvairāk patika, ka varējām piedalīties. Es uzzināju kā viņi strādā un kad mēs to spēlējām. (Adriana)

Man visvairāk patika improvizācija. Es uzzināju, ka ir improvizācijas teātris. Visvairāk es priecājos par teātri. (Dāvis)

Man vislabāk patika, ka mēs runājām par profesijām, un es uzzināju, kas ir improvizācija. (Matīss)

Es uzzināju, ka jāmāk tik daudz valodas. Es priecājos, ka Armands improvizācijā atbildēja smieklīgi. (Alberts)

Man visvairāk patika Dita un Valdis. Es uzzināju, ka ir jāzina daudz valodas, ja grib strādāt. Es priecājos par izrādi un visu skaisto. (Magda)

 Man visvairāk patika runāt par profesijām. Es uzzināju, ka jāmāk runāt citās valodās [ne tikai latviski]. Visvairāk priecājos par rotaļām. (Normunds)

Man visvairāk patika, ka mēs spēlējām profesiju spēles. Es uzzināju, kā var labi un smieklīgi uztaisīt koncertu. Visvairāk es priecājos, ka mums sanāca. (Monta)

Vislabāk man patika, kad tante atnāca pie zobārsta un viņai bija caurumi. Zobārsts tos laboja. (Paula)

Man vislabāk patika, kad tēloja profesijas. Es uzzināju, ka, lai strādātu vajag profesiju. Visvairāk es priecājos, kad Gerda tēloja frizieri. (Sintija)

Man visvairāk patika teātris. Es uzzināju, ka pavāriem jābūt nopietniem. Vislabāk patika dakteri. (Gabriela)

Man visvairāk patika, ka parādīja ārstu. Es uzzināju, ka visās profesijās labāk zināt daudz valodas. (Tomass)

Man patika pavārs. Es visvairāk priecājos par viņu. Es uzzināju, kas ir higiēna darbā. (Artūrs)

Man visvairāk patika improvizācija un pavārs, jo es uzzināju, kas tas ir. (Ričards)

Man visvairāk patika, ka tēloja zobārstu. Es uzzināju, ka karjera var būt visdažādākā. Visvairāk es priecājos par improvizācijas izrādi. (Marta)

Man visvairāk patika nodarbība un profesijas izzināšana. Es uzzināju, ka daudzās profesijās jāzina visas valodas. Visvairāk es priecājos, ka visi bija draudzīgi. (Melānja)

Profesiju šarādes  un improvizācijas aktieru vadītā interaktīvā nodarbība bija priecīgs un izglītojošs karjeras pasākums, kura laikā sākumskolas skolēni paplašināja priekšstatu par profesiju pasaules daudzveidību mūsdienās, iztēlojas sev piemērotu nodarbošanos vai profesiju. Jo vairāk par profesijām mēs runājam, jo interesantākas profesijas mēs pamanām visapkārt!

Karjeras nodarbība “Darbs priekam” tika finansēts ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Sagatavoja:

Anda Zariņa

Rīgas 85.vidusskolas

pedagogs karjeras konsultants

Foto: Anda Zariņa