E-buklets “Izglītība izaugsmei 2021”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2020./2021. mācību gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes  un pirmsskolas piedalīties  projektā “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā/pirmsskolā”, iesniedzot pieteikumus projektu konkursā. 

Konkursa mērķis - sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā/pirmsskolā un veicināt pedagogu kolektīva kopēju profesionālo pilnveidi. Konkursā guva atbalstu 13 Rīgas skolas un 9 pirmsskolas, kuras no 2020. gada 1. novembra  līdz  2021. gada 31. maijam īstenoja dažādas aktivitātes, lai pedagogi kopā mācītos.

Projekts ir noslēdzies! No š.g. 15. līdz 17. jūnijam MS Teams vidē notika forums “Izglītība izaugsmei 2021”, kurā izglītības  iestādes dalījās ar kolēģiem savos izaugsmes stāstos.  

Publicējam pieejas saiti e-bukletam, lai Rīgas pedagogi varētu iepazīties un iedvesmoties jauniem projektiem ceļā uz izglītības izaugsmi - https://ej.uz/e-buklets_forums_2021