Foto

Epidemioloģiskās piesardzības dēļ līdz 17. novembrim Rīgas skolās 7.-12. klašu skolēniem mācības notiks attālināti

Rīgas pašvaldības skolas ir gatavas atsākt klātienes mācības pilnā apmērā. Taču epidemioloģiskās piesardzības dēļ, lai noturētu galvaspilsētas lejupejošo 14 dienu saslimstības kumulatīvo rādītāju (1311.7), īsajā pirmssvētku laikā samazinātu skolēnu kontaktēšanos un pasargātu kā pedagogus, tā audzēkņus no inficēšanās riskiem, Rīgas skolās par trīs dienām pagarināts attālinātu mācību process 7.-12. klašu skolēniem.

Ņemot vērā gan epidemioloģiskos rādītājus, gan konsultējoties ar skolu direktoriem, Rīgas pašvaldībā tika lemts, ka līdz valsts svētku brīvdienām mācības klātienē turpina 1.-6. klašu skolēni, savukārt 7.-12. klašu audzēkņi vēl trīs dienas turpinās mācības attālināti un klātienē tiksies 22. novembrī.

Pēc nozares profesionāļu – skolu vadītāju sniegtās informācijas jāakcentē, ka nodrošinot normatīvos aktos jaunieviestās prasības, no 15. līdz 17. novembrim ir iespējama katrai skolai atsevišķa pieeja, jo atšķiras gan klašu komplektu skaits, gan telpu resurss, kam būtu jāpakārto arī mācību procesa organizēšana atsevišķām klašu grupām, paredzot kādai klašu grupai arī attālinātas mācības.

„Saprotot gan skolēnu un skolotāju, gan bērnu vecāku vēlmi pēc iespējas ātrāk atsākt mācības klātienē, aicinām vēl trīs dienas līdz valsts svētku brīvdienām saglabāt iespēju atrasties katram savas ģimenes „burbulī”, nepārslogot sabiedrisko transportu un lieki nepulcēties. Šādi piesardzības pasākumi ļaus noturēt lejupejošo saslimstības līkni Rīgā, pasargāt pedagogus un skolēnus no inficēšanās riskiem un veiksmīgāk atsākt kvalitatīvu, epidemioloģiski drošu klātienes mācību procesu”, aicinot raudzīties ar izpratni pret esošo situāciju, saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš.

Attālinātu mācību laikā skolēniem pienākas pārtikas pakas, kas tiks arī nodrošinātas. Par testēšanas kārtību un pārtikas paku saņemšanu skola informēs skolēnu vecākus.

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838, mob. 26708034.

Autors: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde