Erasmus+ projekta “Digitālie rīki jaunās tukstošgades paaudzei” aktivitāte Turcijā

Attēlā no kreisās puses: projekta koordinatore Gita Šulce un Turcijas skolas skolotājs Mahmets Kilics

Erasmus+ projekta “Digitālie rīki jaunās tukstošgades paaudzei” aktivitāte Turcijā

Aprīļa vidū Rīgas 25. vidussskolas komanda devās projekta DTFDN (Digital Tools for Digital Natives) pēdējā aktivitātē uz Turcijas pilsētu Karamanu, šajā tikšanās reizē uzsverot tos digitālos rīkus, ko var izmantot angļu valodas un sociālo zinātņu stundās.

Sagaidīšanas ceremonijā mūs uzrunāja gan projekta koordinatori no Karamanas skolas, gan skolas direktors. Fantastisku priekšnesumu bija sagatavojuši turku skolēni kopā ar mūzikas un mākslas skolotājiem. Viņi nodziedāja dziesmu katrā no projekta partnervalstu valodām. Bija patiess prieks un pārsteigums dzirdēt mūsu “Pūt vējiņi” turku skolēnu izpildījumā. Vērojām arī turku tautas dejas meiteņu priekšnesumā.

Mūs iepazīstināja ar skolu. Ielūkojāmies vairākos mācību kabinetos. Bija iespēja redzēt kā mācību stundās tiek izmantoti dažādi digitālie rīki. Bijām bibliotēkā, kā arī skolotāju istabā. Tur mūs pacienāja ar īpaši sagatavotu sarkano burkānu sulu. Šis dzēriens ir samērā līdzīgs mūsu bērzu sulai. Arī tā pagatavošana ir analoga.

Gan ekskursijā pa skolu, gan apskatot pilsētu ar mums kopā bija neliela grupiņa skolēnu, kuri stāstīja, rādīja un lepojās ar savu skolu un pilsētu. Mēs apmeklējām mošejas, muzejus, tradicionālās muzejmājas, kādās turki dzīvojuši pagājušajā gadsimtā. Apmeklējot vienu no muzejiem, mūsu skolotāji atklāja, ka gan latvju tautas rakstos, gan turku tautas rakstos ir ļoti daudz līdzīgu elementu. Arī krāsu salikumi. Bijām Karamanas Skolu muzejā. Te arī guvām ieskatu Turcijas vēsturē.

Trešdiena bija veltīta ceļojumam un Kapadokiju, kas pazīstama ar savu unikālo dabas skaistumu, neparastiem klinšu veidojumiem, alu pilsētām. Apskatījām fantastiskos klinšu veidojumus, bijām alu pilsētā. Lielisks piedzīvojums, neaizmirstamas atmiņas, mistiskas un maģiskas vietas.

Un, protams, dažādu digitālo rīku un aplikāciju iepazīšana, izmēģināšana, kā arī dalīšanās pieredzē starp dažādu valstu skolotājiem. Turku skolotāji stāstīja paši, kā arī bija pieaicinājuši vieslektorus.

Apmeklējām Izglītības pārvaldi, bijām arī eksaminācijas centrā. Šajā centrā tiek gatavoti ne tikai pārbaudes darbi skolēniem dažādiem vecuma posmiem, bet arī CSDD eksāmeni.

Esam uzlabojuši savas svešvalodu prasmes, esam iepazinuši izglītības sistēmas dažādās valstīs.

Vislielākais paldies mūsu turku komandai par viesmīlību, par rūpīgi un pārdomāti organizētajām aktivitātēm. Daudz iespaidu un ideju turpmākajam darbam ar skolēniem!

Direktores vietniece izglītības jomā Gita Šulce

Galerijas