Foto

Erasmus+ projekta “Strādāsim kopā laimīgākiem skolēniem” mobilitāte Polijā

Projekta galvenais mērķis ir labas prakses apmaiņa. Tas tika īstenots oktobra pēdējā nedēļā, kad Rīgas 25. vidusskolas četri skolotāji devās uz Poliju, uz jauku pilsētiņu Polijas dienvidos Živecu.

Tur tikāmies ar kolēģiem no Grieķijas, Turcijas un Polijas. Poļu kolēģi bija izstrādājuši ļoti pārdomātu programmu, lai mums būtu iespēja pārrunāt aktuālos izglītības jautājumus mūsu valstīs, noklausīties lekciju, strādāt darba grupās diskutējot par iespējām dažādu skolēnu pilnvērtīgai iesaistei mācību procesā, gan arī iepazīt skolu, pilsētiņu, pat izbaudīt pastaigu kalnos. Izstrādājām arī konkrētus uzdevumus turpmākajam darba periodam līdz nākamajai tikšanās reizei Rīgā.

Svētdienā nolaižoties Krakovas lidostā, priecājāmies par zelta rudeni Polijā. Pie mums Latvijā zelts no koku lapotnēm bija sācis jau pazust.

Visas mācīšanas, mācīšanās  un apmācību aktivitātes “Iejūties manās kurpēs” (Wear my shoes) Živecā bija darba, draudzības un jautrības pilnas. Pirmdienā pirms oficiālā atklāšanas mītiņa, piebraucot pie skolas , mūs priecēja ainava ar zirgiem. Skola, kur viesojāmies, atrodas kādus 3 km no pilsētiņas, lauku apvidū. Skolai pieder vairāki desmiti hektāri zemes, tā atrodas bijušās muižas teritorijā. Liela daļa ēku ir renovētas gan par valsts līdzekļiem, gan piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Skola ir ar profesionālu ievirzi. Tur mācās gan topošie zirgkopji, gan ēdināšanas speciālisti, gan lauktehnikas  apkalpotāji. Uz skolas kopmītņu jumta uzstādītas saules baterijas, par ko ar lepnumu stāstīja skolas direktors.

Pirmajā darba dienā noklausījāmies augstskolas pasniedzējas lekciju par ķermeņa valodu. Klausījāmies par komunikāciju veidiem – gan verbālo, gan neverbālo. Šoreiz gan vairāk par neverbālo, par acu kontakta nozīmi komunikācijā, par dažādu ķermeņu kustību nozīmi. Iesaistījāmies diskusijā par dažādu žestu un kustību nozīmi dažādās kultūrās, par distances un personīgās telpas nozīmi, par neverbālā statusa simboliem ģērbšanās stilā dažādās valstīs. Noskatījāmies video par dažādu emociju izpausmes atspoguļojumu sejas vaibstos. Izmēģinājām, bija jautri un interesanti.

Otrdienā  dalījāmies pieredzē par dažādu spēļu izmantošanu mācību procesā, par iespējām skolēnus ieinteresēt, izmantojot dažādas metodes. Rīgas 25.vidusskolas skolotāji prezentēja video, kas bija iepriekš uzņemts skolā, parādot, kā skolēni mūsu skolā izmanto spēles dažādu problēmsituāciju risināšanai, kā skolēniem tiek veidotas prasmes risināt dažādas problēmas, kas varētu rasties vai nu skolā, vai arī ārpus tās. Kopā ar kolēģiem no projekta partnervalstīm spriedām par galda spēļu izveidi.

Iepazināmies ar skolas muzeja materiāliem. Skolas muzejs izvietots renovētajos staļļa steliņģos. Pēcpusdienā apmeklējām Živecas alus darītavas muzeju. Ar labdabīgu skaudību vērojām dažādos interaktīvos eksponātus. Radās pat ideja par mūsu skolas dabaszinību un tehnoloģiju jomas skolotāju iesaisti kādas no idejas realizācijām darbojoties ar mūsu skolas skolēniem.

Daļa trešdienas pagāja darbojoties darbnīcā, kuru vadīja projekta koordinatori – turku komanda. Tad devāmies pastaigā pa tūristu takām tuvējos kalnos Skrziczne. Vispirms ar pacēlāju, tad kādi 10km ar kājām pa kalnu takām. Baudījām fantastiskos dabas skatus. Nedaudz piekusām arī, bet tas bija to vērts! Vakarā tikšanās skolā. Vienojāmies par nākamajiem veicamajiem darbiem, pienākumiem, saplānojām turpmākās mobilitātes. Skolas direktors ar savu komandu cienāja ar uz vietas skolā pašceptām picām.

Ceturtdienā devāmies uz vēsturiskajām sālsraktuvēm “Wieliczka”. Sāls šeit iegūta gandrīz 900 gadus. Sālsraktuves iekļautas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objektu sarakstā. Tajās atrodas statujas un kapelas, ko gadu garumā raktuvju strādnieki izkaluši no sāls akmens. Vakarā sertifikātu saņemšana. Vēl sarunas par skolu, kultūras tradīcijām, sadzīvi.

Paldies mūsu poļu draugiem par sirsnīgo uzņemšanu!

Bija fantastiski darboties kopā ar kolēģiem no Polijas, Grieķijas un Turcijas.

Lai mūsu skolēni laimīgāki! Lai Covid-19 atkāpjas! Lai varam strādāt un atpūsties bez ierobežojumiem! Lai mums visiem laba jo laba veselība!

Gita Šulce, Rīgas 25. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

 

Galerijas