Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Vlada Veikša darbs. 1. vieta iepriekšējā konkursā. Ventspils 2. vidusskola

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Š. g. 25. martā pieminēsim 75. gadadienu kopš 1949. gada izsūtīšanas, šajā vasarā – 83 gadus kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.

Aicinām līdz š. g. 16. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “Sibīrijas bērni 1941/1949 – trimdas bērni 1944” un zīmējumu konkursam “Sibīrijas bērni” 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” tīmekļvietnē:

Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Krievijas iebrukums Ukrainā 2022. gada 24. februārī un melos pamatotā kara darbība skaudri liek apjaust, ka ir neapšaubāmi svarīgi zināt un izprast savas valsts vēsturi, lai mums blakus augtu un dzīvotu domājoši un patstāvīgi jaunieši. Zināt savas ģimenes un valsts vēsturi nozīmē spēt redzēt likumsakarības, spēt nepakļauties maldīgai informācijai un būt lepnam par savu valsti un tās brīvību.

Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14. jūnijā konkursu uzvarētāji tiek aicināti uz piemiņas konferenci, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti fragmenti no sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem.

Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Agnese Meiere, Egīls Zirnis, Elita Veidemane, Ina Druviete, Kaspars Pūce, Liveta Sprūde-Kalme, Valdis Lūriņš. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Giors Geks, Ieva Jurjāne, Igors Dobičins, Linda Lūse, Māra Alena, Regīna Deičmane, Vilnis Heinrihsons.

Galvenie sacerējumu konkursa vērtēšanas kritēriji būs emocionālais vēstījums, literārais sniegums, valodas izteiksmība un darba oriģinalitāte. Zīmējumu konkursā – ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks paziņoti š. g. 24. maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Bauskas novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldību, Jēkabpils novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Krāslavas novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Ogres novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība un Kokneses novada pašvaldība.

Informācijai: sibirijasberni@gmail.com

Galerijas