Godināti Rīgas labākie interešu izglītības pedagogi, audzēkņi un kolektīvi

22. novembrī VEF Kultūras pilī sirsnīgā un atraktīvā ceremonijā pasniedza Gada balvas Rīgas labākajiem interešu izglītības pedagogiem, audzēkņiem un kolektīviem. Balvas par mūža ieguldījumu 2018. gadā saņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva un Rīgas 71. vidusskolas tēlotājmākslas pulciņa „Nordeka” interešu izglītības skolotājs Vjačeslavs Telešs (attēlā).

Par ieguldījumu interešu izglītībā balvas saņēma Bērnu un jauniešu centra „Kurzeme” aerobikas studijas skolotāja Ieviņa Zakrepska, Rīgas 40. vidusskolas skolu muzeja pulciņa „Pētnieks” skolotāja Ļubova Ruško, Iļģuciema vidusskolas teātra pulciņa „Kuššš….” skolotāja Līvija Roze, Rīgas 71. vidusskolas vides mākslas pulciņu skolotājs Gvido Bērziņš, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” skolotāja Lilita Svirževska, pamatskolas „Rīdze” deju grupas „Rīdze” skolotāja Ieva Rudzīte, Bērnu un jauniešu centra „Rīgas skolēnu pils” koklētāju ansambļa „Austriņa” skolotāja Iveta Tauriņa, Bērnu un jauniešu centra „Altona” tēlniecības un zīmēšanas studijas skolotāja Dace Endziņa, Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” izglītības metodiķe Dace Balode.

Balvas par sasniegumiem interešu izglītībā ieguva Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” divi kolektīvi: akordeonistu ansamblis un akrobātikas studija „Melanž”, kā arī šī centra audzēkne Aleksandra Veselova par panākumiem lēcienos uz batuta. Par sasniegumiem tika sumināti arī Rīgas Jauno tehniķu centra lakrosa pulciņš un šī centra lidmodelisma pulciņa audzēknis Vladislavs Dreijers. Balvas šajā nominācijā ieguva tēlniecības un zīmēšanas studijas audzēkne Petra Belova no Bērnu un jauniešu centra „Altona”, zīmēšanas un gleznošanas pulciņa audzēkne Katrīna Pomeščikova no Bērnu un jauniešu centra „Mīlgrāvis”. No šī paša centra par sasniegumiem interešu izglītībā balvas saņēma arī vingrošanas un keramikas pulciņi. Šajā kategorijā par teicamiem sasniegumiem savā nozarē tika sveikts arī Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” elektronikas pulciņš, interešu izglītības skolotāja Egmonta Pavlovska vadībā.

Top jaunie elektroniķi
Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” elektronikas pulciņā, interešu izglītības skolotāja Egmonta Pavlovska vadībā, šajā mācību gadā savās tehniskās intereses īsteno aptuveni 70 skolēni vecumā no 10 līdz 18 gadiem. Pulciņa komandā darbojas Aleksejs Pekarskis, Artūrs Kļaviņš, Bruno Grebstelis, Edgars Vēzis, Jēkabs Žagata, Kalvis Rautseps un Ričards Remess. Viņi pagājušajā mācību gadā guva izcilus sasniegumus valsts un starptautiska mēroga sacensībās. Elektronikas dienā 15. novembrī Līnijrobotu ātrumsacensībās B. Grebstelis ieguva 1. vietu, savukārt elektronikas pulciņu darbu izstādē skatītāju simpātiju balvu ieguva J. Žagata par darbu „Varavīksne”.

Jaunieši pagājušajā vasarā organizējuši starptautisku jauniešu robotikas entuziastu salidojumu – treniņu Rīgā. Vasarā viņi piedalījušies eksaktajai izglītībai veltītajā pasaules mēroga olimpiādē „First Global Challenge 2018”, kas notika Meksikas galvaspilsētā Mehiho. 162 valstu konkurencē komanda izcīnīja sudraba medaļu kategorijā par starptautiskās vienotības veicināšanu, kā arī iekļuva šīs olimpiādes spēļu finālā un galvenajā tehniskajā kategorijā.

Ar skolotāja E. Pavlovska atbalstu viņi pulciņā īsteno savas tehniskās intereses konstruē tālsakaru ierīces, robotus. A. Pekarskis stāsta, ka viņam patīk būvēt radio aparatūru un sazināties ar amatierradio entuziastiem pasaulē. Skolēni pulciņā apgūst arī prasmi prezentēt savu darbu angļu valodā. Viņi filmē un analizē šo treniņu. Viņi uzskata, ka praktiskās nodarbības pulciņā papildina skolā teorētiski apgūto, tiek izstrādāti arī zinātniski pētnieciskie darbi. Skolotājs ar saviem audzēkņiem dodas arī pārgājienos, Mehiko izaicinājuši sevi un kāpuši vulkānā.

Skolotājs stāsta, ka nākamā gada aprīļa beigās organizēs atklāto Latvijas skolēnu elektronikas konkursu, kurā aicināts piedalīties ikviens interesents. Jauniešu mērķis ir izveidot savu mācību uzņēmumu.

Muzejs - sirdslieta
Rīgas 40. vidusskolas skolu muzeja pulciņa „Pētnieks” skolotāja Ļ. Ruško atzīst, ka darbs skolā viņai sagādā prieku un gandarījumu, savukārt muzejs - sirdslieta. Pusmūžā no ķīmiķes izstudējusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju un kopš 2000. gada rudens ir arī Ata Ķeniņa un Annas Rūmanes-Ķeniņas muzeja materiālu glabātāja, krājēja un papildinātāja. Viņa vada muzeja padomi, gatavo jaunos muzejniekus, strādājot gan individuāli, gan arī dažādās komandās. Skolotāja par sevi teic, ka ir aktīva būtne, kurai vienmēr gribas darīt ko jaunu, un to skolā pamanīja. „40. vidusskola atrodas kādreizējā izglītības un tieslietu ministra A. Ķeniņa būvētajā namā, kurā darbojās A. Ķeniņa privātā tirdzniecības skola un A. Rūmanes – Ķeniņas sieviešu ģimnāzija. 1993. gadā iznāca Noras Ikstenas grāmata par A. Rūmani – Ķeniņu. 1996./97. mācību gadā 8. klases skolēni projektu nedēļā rūpīgi izpētīja grāmatu, sagatavoja iestudējumu par Ķeniņu dzimtu ar kuru ir saistīta visa Latvijas valsts vēsture. Pateicoties vecāku biedrības materiālam atbalstam un skolas direktores ieinteresētībai ir iekārtots memoriālais muzejs Ķeniņu dzimtai, kā arī Rīgas 40. vidusskolas muzejs,” stāsta skolotāja.

Viņa katru gadu muzeja pulciņā iesaista 10-15 6.-12. klašu skolēnus un kopā ar viņiem izveido plānu visam gadam. Pulciņā izzina kāda kādreiz bijusi skolas dzīve, skolas arhitektūru, pēta Ķeniņu dzimtu. Vecāko klašu skolēni muzejā vada nodarbības 1.-5. klašu skolēniem, kuri nāk uz Tērbatas ielas namu no skolas ēkas Akas ielā. Pulciņa skolēni ir zinoši gidi jebkuram skolas muzeja viesim, jo var stāstīt latvieši, krievu, angļu, vācu un franču valodā. Skolēni ik rudeni sakopj A. Rūmanes – Ķeniņas kapavietu Lielajos kapos. Izmantojot muzeja materiālus, skolēni raksta projektu darbus. Skolotāja priecājas par skolēnu sagatavoto prezentāciju „Latvijas kultūras kanona konkursam”. Ļ. Ruško ir pateicīga skolas direktoreiJeļenai Vediščevai, kura ir ļoti zinoša un viņai rūp muzeja nākotne. Paldies arī kolēģei Zinaīdai Soboļevai, kura allaž degusi par skolu muzeju ideju. „Skolotājam lielākais piemineklis ir, ja kaut viens skolēns pēc skolas absolvēšanas atnāk un pasaka viņam paldies. Un absolventi nāk un saka paldies. Tas mani ļoti priecē. Patlaban gan esmu dziļu pārdomu priekšā, ka varbūt ir pienācis laiks, lai vairāk uzmanības veltītu savai ģimenei, trijiem pieaugušajiem bērniem un sešiem mazbērniem. Lai gan jāatzīst, ka skolas dzīve mani ļoti priecē,” smaidot teic Ļ. Ruško.

„Altonā” no 8 gadu vecuma
Bērnu un jauniešu centra „Altona” tēlniecības un zīmēšanas studijas skolotāja D. Endziņa, smaidot teic, ka „Altonā” viņa ir no 8 gadu vecuma, tolaik gan tā bijusi Rīgas Ļeņina rajona Pionieru pils, kurā viņa sākusi savu ceļu mākslā pie skolotājas un mākslinieces Dainas Pormales. „Dzīvē tā ir sanācis, ka esmu skolotājas D. Pormales darbu turpinātāja. Man patīk darbs ar skolēniem, tādēļ neesmu ļāvusies vilinājumiem strādāt citur, kur lielāka alga. Šajā mācību gadā man ir piecas grupas skolēnu, kas apgūst tēlniecību un trīs grupās skolēni mācās zīmēt. Priecājos, ka diezgan daudziem maniem skolēniem ir radusies vēlme savu profesionālo dzīvi saistīt ar mākslas jomu. Ir izauguši arī jauni mākslas skolotāji,” stāsta skolotāja. Dacei tuvāka ir tēlniecība, jo no 8 gadu vecuma viņa darbojusies keramikas pulciņā un skolas laikā aizrāvusies ar grieķu mitoloģiju. „Manā bērnībā nebija dators, tādēļ lasījām grāmatas. Man ļoti patika grāmatās pētīt skulptūru kvalitatīvas fotogrāfijas, tas arī ieinteresēja par tēlniecību,” saka skolotāja. Viņa lepojas par savas audzēknes Petras Belovas panākumiem šī gada vides objektu konkursā „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”. Petrai patīk dzīvnieki un skolotāja rosinājusi veidot lielizmēra darbu „Putnu vērotājs”, kas tika izvirzīts konkursa valsts kārtai Mazmežotnes muižas parkā un ieguva 1. pakāpes diplomu. Meitene ļoti rūpīgi un ieguldot nopietnu darbu izgatavojusi 1, 54 metrus augstu kaķa skulptūru un divas nelielas putnu skulptūras, kas novietotas netālu no kaķa skulptūras,” par savu audzēkni stāsta D. Endziņa.

Skolotāja ik gadu iekārto vairāk nekā desmit izstādes un atzīst, ka izstāde skolēniem ir ļoti nozīmīgs notikums, kura jāiekārto tā, lai tajā būtu patīkami ienākt, un lai katra autora darbs būtu labi redzams, izceltos. Dace, prasmi iekārtot izstādi, mācījusies no savas skolotājas Dainas, kura to darījusi ļoti atbildīgi un meistarīgi.

Skolēni ir jāsaprot un uzdevumiem jābūt atbilstošiem
Rīgas 71. vidusskolas tēlotājmākslas pulciņa „Nordeka” interešu izglītības skolotājs V. Telešs 1975. gadā Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) ieguvis gleznotāja un mākslas skolotāja izglītību. Viņš Latvijā ieradies no Baltkrievijas un neatlaidīgi četrus gadus strādājis un mācījies līdz uzņemts LMA. Vairāk nekā 40 gadus viņa dzīve ir saistīta ar pedagoģiju, viņš ir gādājis, lai skolēni apgūtu klasiskas glezniecības pamatus vairākās izglītības iestādēs, kā arī rūpējies, lai Rīgā dzīvojošie baltkrievu bērni apgūtu savas tautas valodu, kultūru un vēsturi. Palīdzējis dibināt baltkrievu svētdienas skolu un baltkrievu vidusskolu. Viņš atzīst, ka patīk strādāt ar talantīgiem bērniem, kuri ir patiesi ieinteresēti nopietnam darbam. Skolotājs var lepoties, ka vairāki viņa audzēkņi ir kļuvuši par māksliniekiem. Turklāt skolotājs ar savu piemēru rāda, ka cittautietim ir iespējams apgūt latviešu valodu un to arī lietot. „Manā studijā mācās galvenokārt cittautieši, es skolēnus un viņu vecākus jau pirmajā nodarbībā informēju, ka runāsim latviski un viņi arī to dara,” stāsta skolotājs, kurš atzīst, ka joprojām turpina pilnveidot savas latviešu valodas prasmes. Viņš ir pārliecināts, ka labam skolotājam ir jāsaprot skolēni, jāieklausās viņos un jāuzdod skolēna spējām piemēroti uzdevumi. Viņš vasarā rīko plenēru skolas apkārtnē, dodas mācību vizītē uz PIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skolu, izstādēm, lai iepazītu mākslinieku vidi, mākslas virzienus. Mākslinieks ir aizrautīgs kluso dabu, ainavu un portretu gleznotājs.

DAIGA KĻANSKA, laikraksts "Izglītība un Kultūra"


Balvas par mūža ieguldījumu 2018. gadā saņēma Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Vispārējās izglītības iestāžu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva

 

Galerijas

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit