Foto

Informatīvs seminārs „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja piedāvājums skolēnu grupām 2020./2021. mācību gadā” skolotājiem un klašu audzinātājiem

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs aicina skolotājus un klašu audzinātājus uz informatīvu semināru „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja piedāvājums skolēnu grupām 2020./2021. mācību gadā” 2020. gada 26. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.00, Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā (Rīgā, Brīvdabas ielā 21).

Semnināra mērķis: iepazīstināt skolotājus, klašu audzinātājus ar muzeja piedāvājumu skolēniem 2020./2021. m.g.

Semināra norises laiks: 2020. gada 26. augustā, no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Semināra norises vieta: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs (Rīgā,  Brīvdabas ielā 21).

Pieteikšanās semināram: info@brivdabasmuzejs.lv vai pa tālr. 26338918,  līdz 24. augustam. Vietu skaits seminārā ir ierobežots. Semināra dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par dalību seminārā.

Semināra darba plāns:

No 9.30 Dalībnieku reģistrācija. Pie muzeja galvenās ieejas
10.00 Muzejpedagoģisko programmu prezentācija. Ieskats programmā “Rudentiņš - bagāts vīrs!”. Priedes krogs, Nidas dūmistaba, Zemgales zemnieka sēta un Vidzemes zemnieka sēta
12.00 Kafijas pauze. Hernhūtiešu saiešanas nams
12.30 Folkloras kopas “Putni” vadītājas Ilzes Kļaviņas lekcija-nodarbība “Tradicionālais ikdienā un svētkos”. Hernhūtiešu saiešanas nams
14.00 Semināra noslēgums, apliecību saņemšana. Priedes krogs

Lūgums dalībniekiem ģērbties atbilstoši laika apstākļiem, daļa semināra notiks muzeja teritorijā, brīvā dabā.