Foto

Izglītība un nodarbinātība ēdināšanas nozarē

Eiropas Sociālā fonda projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Rīgas 85.vidusskolas 7. klašu skolēniem notika interaktīva nodarbība “Izglītība un nodarbinātība ēdināšanas nozarē” Restorāna servisa skolā.

Nodarbības mērķis - iepazīties ar skolā apgūstamajām izglītības programmām un profesijām, to pienākumiem un darba specifiku ēdināšanas nozarē.

Nodarbības lekcijas daļā skolēni tika iepazīstināti ar skolu, izglītības programmām. Bērni ieguva informāciju par profesijām ēdināšanas nozarē un darba specifiku profesijā.

Ekskursijas laikā pa skolu skolēni iepazinās ar skolas vidi un kultūru, bija iespēja aplūkot prakses darbu un satikt pavāru, bārmeņus un konditorus.

Radošajās darbnīcās skolēni iejutās pavāra un konditora lomā, pildot profesionāļu sagatavotos uzdevumus.


Informācija: Indra Jēruma, Rīgas 85. vidusskolas PKK.