Foto

Izspēlē nākotni

Rīgas Austrumu vidusskolas 9. – 12. klašu skolēniem 28. un 29. novembrī tika piedāvāta iespēja “Izspēlēt nākotni” kā karjeras attīstības atbalsta pasākumus, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Spēle – nodarbība, kuras gaitā skolēniem bija iespēja izspēlēt reālas dzīves situācijas, izzinot savas iespējas, kas balstās uz esošajām zināšanām un prasmēm. Spēlē tika modelētas dzīves situācijas, sekojot vienkāršai pārliecībai: spēles pamatā ir precīzi izplānota sistēma, kas balstās uz izvirzīto mērķu sasniegšanu. Spēles gaitā dalībnieki apzinājās, ka karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa. Izspēlējot nākotni skolēniem bija iespēja:  reģistrāties, uzzināt spēles noteikumus, izbaudīt verbālo/ fizisko Ice break, tēma “Karjera”, izspēlēt grupu spēli “Ceļojums nākotnē”, “Darba tirgus” un “Profesijas izvēle un pielaikošana”, veikt pašanalīzi “Manas stiprās puses”, un nobeigumā saņemt atgriezenisko saiti.

Defo ir teicis: "Kāda lieliska spēle liktenim ir cilvēka dzīve! Un cik dīvaini mainās mainoties apstākļiem tie slēptie dzinuļi, kas nosaka mūsu tieksmes! Šodien mēs mīlam to, ko rīt neieredzēsim, šodien mēs meklējam..."

Skolēni meklēja kopā ar “Dzīves kvalitātes studiju ”Funa””  un Inesi Matvejevu Gērenu,  un Viktoriju Hrisafi.

Piedaloties spēlē, skolēniem bija iespēja apzināti izvēlēties savu darbības virzienu vai pat profesiju un neformālā vidē aizdomāties par savām stiprajām pusēm un dzīves prioritātēm.

Informāciju sagatavoja: Rīgas Austrumu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Ilze Sondore-Drukaļska, ravs@riga.lv